Szkolenie

Rachunkowość budżetowa urzędów i izb skarbowych oraz służby celnej 2011 - SZKOLENIE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie praktycznego wdrożenia nowych zasad rachunkowości budżetowej i nowych planów kont w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie dla: głównych księgowych i księgowych urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, służby celnej.

Program szkolenia

1. Główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych.
2. Nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej i jej związek z budżetem zadaniowym oraz z rachunkowością budżetową.
3. Wieloletni plan finansowy państwa oraz jego powiązanie z budżetem na dany rok i z budżetem zadaniowym.
4. Wyodrębnianie z budżetu państwa budżetu środków europejskich.
5. Wykonywanie budżetu krajowego oraz wykonywanie budżetu środków europejskich - zlecenie płatności.
6. Dysponowanie środkami budżetowymi świetle nowych przepisów, w tym rezerw związanych z likwidowanymi formami gospodarki pozabudżetowej oraz problemy związane z rachunkiem pomocniczym.
7. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa jako system informacyjny wspomagający decyzje zarządcze - nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej.
8. Zasady rachunkowości w zakresie budżetu państwa i ich wpływ na ustalenie wyniku wykonania budżetu państwa w świetle nowego planu kont.
9. Zasady rachunkowości w zakresie budżetu środków europejskich i ich wpływ na ustalenie wyniku wykonania budżetu środków europejskich w świetle nowego planu kont.
10. Zasady rachunkowości organu podatkowego i jego powiązanie z wynikiem wykonania budżetu państwa w świetle nowego planu kont.
11. Zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz państwowych funduszy celowych w świetle nowego planu kont.
12. Likwidacja pokrycia amortyzacji, likwidacja księgowania należności jako zobowiązań, likwidacja księgowania należności zahipotekowanych na koncie należności długoterminowych, likwidacja księgowania odsetek przypisanych, a niewpłaconych na koncie odpisów aktualizujących należności.
13. Wprowadzenie nowych kont do księgowania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich i zlecenia płatności, wprowadzenie nowych kont kosztów według rodzaju na nowych kontach zespołu "4", wprowadzenie nowych zasad ujmowania przychodów i dochodów budżetowych na nowych kontach zespołu "7" oraz zysków i strat nadzwyczajnych, wprowadzenia nowych zasad księgowania funduszami celowymi, w tym funduszu pracy jedynie u dysponentów funduszy (tj. w ministerstwach i urzędach państwowych), wprowadzenie nowych zasad inwentaryzacji nieruchomości, wprowadzenie nowych zasad ustalania wyników wykonania budżetu i wyniku finansowego, wprowadzenie nowej definicji sprawozdania finansowego gminy, powiatu, województwa oraz nowych wzorów sprawozdań.
14. Typowe księgowania w budżecie państwa i w budżecie środków europejskich w świetle nowego planu kont.
15. Typowe księgowania dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów w świetle nowego planu kont.
16. Zmiana definicji środków trwałych i nowa KŚT.
17. Dostosowanie ewidencji księgowej do nowych przepisów - powiązanie danych księgowych z danymi wykazywanymi w sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędów i izb skarbowych.

Czas trwania

Szkolenie jednodniowe w godzinach 10.00-15.00

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania - niezależny konsultant i wykładowca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji w "Rachunkowości Budżetowej". Jako wykładowca został przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 czerwca 2011
Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
cena netto (+23% VAT)
480 PLN
Cena zawiera:
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!