Rachunkowość budżetowa w praktyce

O szkoleniu

1. Zakres polityki rachunkowości jednostek budżetowych

2. Zasady opracowania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości jednostki

3. Najczęściej stosowane uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasady istotności

4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych

5. Rozrachunki w księgach rachunkowych

– Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

 • weryfikacja list płac i dokumentów źródłowych

 • polecenie księgowania

– Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • deklaracja DRA i raporty imienne

 • raport RMUA

6. Omówienie aktualnych problemów w rachunkowości jednostek budżetowych, w tym tych dotyczących zasad ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe

7. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje, które są ujmowane m. in.  w sprawozdaniach budżetowych:
– zasady funkcjonowania kont zespołu 1, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej, split payment, kart płatności
– zasady funkcjonowania kont zespołu 2
– zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów
– zasady funkcjonowania kont pozabilansowych, w tym zaangażowania wydatków

8. Zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej w szczególności:

 • ujmowanie realizowanych dochodów w jednostkach budżetowych

 • ujęcia realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych, a dane przedstawiane w sprawozdaniach m. in. Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-N i Rb-27S

 • ujęcie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowej (z danego roku oraz z lat poprzednich)

 • ewidencja należności realizowanych na rzecz innych jednostek (zadania zlecone realizowane głównie przez OPS i UG)

 • ewidencja przychodów

 • ewidencja kosztów na kontach zespołu „4”

 • należności długoterminowe

 • sposób ujęcia odsetek od należności naliczanych na koniec kwartału

 • ujmowanie rozliczeń na kontach rozrachunkowych dotyczących gromadzenia dochodów jak i realizacji wydatków (etapy rozliczeń)

 • ujmowanie zaangażowania wydatków

Kto powinien wziąć udział?

Księgowi

Kadrowi

 

Program szkolenia

1. Zakres polityki rachunkowości jednostek budżetowych

2. Zasady opracowania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości jednostki

3. Najczęściej stosowane uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasady istotności

4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych

5. Rozrachunki w księgach rachunkowych

– Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

 • weryfikacja list płac i dokumentów źródłowych

 • polecenie księgowania

– Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • deklaracja DRA i raporty imienne

 • raport RMUA

6. Omówienie aktualnych problemów w rachunkowości jednostek budżetowych, w tym tych dotyczących zasad ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe

7. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje, które są ujmowane m. in.  w sprawozdaniach budżetowych:
– zasady funkcjonowania kont zespołu 1, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej, split payment, kart płatności
– zasady funkcjonowania kont zespołu 2
– zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów
– zasady funkcjonowania kont pozabilansowych, w tym zaangażowania wydatków

8. Zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej w szczególności:

 • ujmowanie realizowanych dochodów w jednostkach budżetowych

 • ujęcia realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych, a dane przedstawiane w sprawozdaniach m. in. Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-N i Rb-27S

 • ujęcie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowej (z danego roku oraz z lat poprzednich)

 • ewidencja należności realizowanych na rzecz innych jednostek (zadania zlecone realizowane głównie przez OPS i UG)

 • ewidencja przychodów

 • ewidencja kosztów na kontach zespołu „4”

 • należności długoterminowe

 • sposób ujęcia odsetek od należności naliczanych na koniec kwartału

 • ujmowanie rozliczeń na kontach rozrachunkowych dotyczących gromadzenia dochodów jak i realizacji wydatków (etapy rozliczeń)

 • ujmowanie zaangażowania wydatków

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Absolwent

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Ekonomia – Studia Magisterskie
  • Rachunkowość – Studia Podyplomowe
 •  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa – Studia Podyplomowe
 • Polska Akademia Rachunkowości
  • Kurs przygotowujący do egzaminu Audytora Wewnętrznego CGAP (Certified Government Auditing Professional)
 • Ministerstwo Finansów
  • Certyfikat księgowy 20918/2008

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Bel-Ami

34-500 Zakopane

Seweryna Goszczyńskiego 24

woj. małopolskie

Hotel Dziki Potok***

58-540 Karpacz

Myśliwska 22

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!