Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-elementy-zaawansowane-74294-id56596

Informacje o szkoleniu

Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia nauczysz się wybranych zagadnień rachunkowości zaawansowanej, m.in. różnice kursowe, rozliczanie i ewidencja kontaktów długoterminowych , leasing operacyjny i finansowy wg Ustawy o Rachunkowości oraz Leasing wg MSSF 16, podatek odroczony, rozliczenia między okresowe kosztów czynne i bierne oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Szkolenie skierowane jest do:

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

- Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić)
- Pracujesz w dziale finansowo - księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie
- Masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
- Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zyskać nowe umiejętności

Program szkolenia:

1. Różnice kursowe

 • Dodatnie i ujemne różnice kursowe
 • Ujęcie w księgach
 • Wycena na dzień bilansowy
 • Metoda bilansowa i podatkowa ujęcia różnic kursowych

2. Kontrakty długoterminowe

 • Pojęcie umów długoterminowych
 • Wpływ na prezentację przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym
 • Metody określania przychodów kontraktów długoterminowych

3. Leasing

 • Leasing finansowy
 • Leasing operacyjny
 • Ujęcie bilansowe i podatkowe leasingu
 • Ujęcie leasingu w jednostkach stosujących MSSF

4. Podatek odroczony

 • Istota odroczonego podatku
 • Różnice przejściowe
 • Tworzenie rezerw
 • Ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym

5. Rozliczenia między okresowe kosztów i przychodów

 • Pojęcie rezerw a rozliczeń międzyokresowych biernych
 • Pojęcie międzyokresowych rozliczeń czynnych
 • Pojęcie międzyokresowych rozliczeń przychodów
 • Efekt podatkowy RMK i RMP
 • Ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Informacje o prelegentach:

Wojciech Próchnicki - Zastępca dyrektora finansowego ds. controllingu w morele.net. Wcześniej dyrektor finansowy i dyrektor zarządzający firmy z branży usług IT.  Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi.  Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Barbara Talowka - Ciołczyk - Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych.  Od 26 lat praktyk w rachunkowości, doświadczenie zdobyła w działach finansowo-księgowych podmiotów o różnych branżach (produkcyjnych , usługowych i handlowych) notowanych na GPW. Obecnie Kierownik działu finansowo księgowego w Grupie Kapitałowej, dodatkowo współpracownik różnych podmiotów jako konsultant. Posiada blisko 10 letni staż jako trener rachunkowości ze zrealizowanymi około 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w szczególności w tematach: odroczony podatek dochodowy, rachunek przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu EXCELA, rachunek kosztów, środki trwałe i WNiP, oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 978 zł za osobę (VAT zw.)

Cena zawiera:

16h lekcyjnych, zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, atrakcyjne zniżki i rabaty na kolejne kursy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: https://www.taxconsilium.com/kurs-109-szkolenie_rachunkowosc_elementy_zaawansowane


Wydarzenie: Rachunkowość elementy zaawansowane