RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

O szkoleniu

.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach szkolenia o charakterze treningowo-warsztatowym uzupełnionego o wykłady, dyskusję i analizę materiałów zdobędziesz wiedzę z zakresu klasyfikacji kosztów, zasad wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości, jak również kalkulacji kosztów wytworzenia.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
właściciele firm produkcyjnych,
osoby pracujące w działach finansowych, księgowych firm produkcyjnych,
pracownicy biur rachunkowych,
osoby zainteresowane problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.

Program szkolenia

I. Klasyfikacja kosztów
1. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
2. Koszty stałe i zmienne.
3. Koszty produktu i koszty okresu.

II. Zasady wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości
1. Produkty gotowe.
2. Półprodukty.
3. Produkcja w toku.

III. Zakres kosztu wytworzenia
1. Określenie normalnych zdolności produkcyjnych.
2. Podział kosztów na uzasadnione i nieuzasadnione.

IV. Metody kalkulacji kosztów wytworzenia
1. Podziałowa prosta.
2. Podziałowa współczynnikowa.
3. Podziałowa fazowa.
4. Półfabrykatowa.
5. Bezpółfabrykatowa.
6. Doliczeniowa.
7. ABC.

V. Ewidencja przepływu kosztów w firmie produkcyjnej
1. Koszty układu rodzajowego, rozliczenie kosztów, koszty układu funkcjonalno-podmiotowego, wynik finansowy/bilans.

VI. Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych
1. Metoda FIFO.
2. Metoda LIFO.
3. Metoda cen przeciętnych.

VII. Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen planowanych
1. Stałe ceny ewidencyjne
2. Rozliczanie odchyleń
3. Wycena bilansowa produktów gotowych i produkcji w toku.

VIII. Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu

IX. Ewidencja nadwyżek i niedoborów

X. Wariant kalkulacyjny a wariant porównawczy rachunku zysków i strat (ustalanie zmiany stanu produktów)

XI. Przekazanie produktów gotowych do sklepów przyzakładowych (wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat)

XII. Inwentaryzacja

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-15:45.

Prelegenci

Eksperci FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

40-005 Katowice

ul. Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
1 299
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie udziału za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/173/rachunkowosc-firm-produkcyjnych

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!