RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA MENEDŻERÓW, CZYLI JAK LEPIEJ ZROZUMIEĆ KSIĘGOWOŚĆ Rabat -150 PLN!!!!

O szkoleniu

Celem podstawowym szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień księgowych, z którymi na co dzień mają do czynienia pracownicy działu księgowości. W trakcie szkolenia omówiony zostanie sposób księgowania podstawowych dokumentów księgowych, na podstawie których tworzona jest baza informacyjna systemu rachunkowości i sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Szczegółowo omówione zostaną podstawowe elementy sprawozdania finansowego w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie sposobu amortyzowania majątku, sporządzania listy płac, tworzenia rezerw na zobowiązania, rozliczania kosztów i ustalania wyniku finansowego jednostki. Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą potrafili interpretować zapisy w księgach handlowych jednostki, a także zawartość informacyjną bilansu i rachunku zysków i strat. Celem szczególnym jest nauka ewidencji operacji gospodarczych i zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat prognozowania i oceny efektywności działalności gospodarczej jednostki i omówiony zostanie sposób sporządzania biznesplanu. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą umieli interpretować i kontrolować podstawowe działania podejmowane w dziale księgowości, a także czytać i interpretować sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do osób nie pracujących bezpośrednio w księgowości, a także menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów finansowych, kontrolerów i innych osób chcących lepiej rozumieć procesy zachodzące w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, nauczyć się interpretować informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także nabyć umiejętność prognozowania działalności przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
- Pojęcie rachunkowości i księgowości
- Ustawa o rachunkowości
- Sprawozdanie finansowe - charakterystyka
BILANS – MAJĄTEK JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO UJĘCIE I PREZENTACJA W RACHUNKOWOŚCI
- Aktywa
- Pasywa
- Zasady sporządzania bilansu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- Koszty i straty, przychody i zyski – charakterystyka według rodzajów działalności przedsiębiorstwa
- Wariant kalkulacyjny rachunku wyników
- Wariant porównawczy rachunku wyników
TECHNIKI EWIDENCJI OPERACJI GOSPODARCZYCH
- Wpływ działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na jego bilans i rachunek zysków i strat
- Konto księgowe
- Dekret księgowy
- Ewidencja w systemie informatycznym
KSIĘGOWANIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH – ROZWIĄZANIE PRZYKŁADU OD BILANSU OTWARCIA DO BILANSU ZAMKNIĘCIA
PODSTAWOWE OBSZARY PROBLEMOWE W RACHUNKOWOŚCI
- Amortyzacja
- Lista płac
- Gospodarka magazynowa
- Rozliczanie różnic kursowych
- Tworzenie rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
- Rachunek wyników – wariant kalkulacyjny i porównawczy
- Kalkulacja kosztów wytworzenia
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- Metoda kasowa i metoda memoriałowa w rachunkowości
- Przepływy w ramach działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej
- Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie
PROGNOZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
- Elementy prognozy
- Wybór i określenie dynamiki zmian podstawowych parametrów modelu
- Prognozowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
- Prognozowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
- Miary efektywności (m. in. NPV, IRR, MIRR)
ANALIZA FINANSOWA
- Istota analizy finansowej i jej możliwości efektywnej oceny przedsiębiorstwa
- Wskaźniki finansowe (sytuacji majątkowej i finansowej, rentowności, płynności, zadłużenia)
- Wykorzystanie podstawowych wskaźników finansowych - przykład

Czas trwania

3 dni; 18 godz.dyd.

Prelegenci

dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach zaocznych i podyplomowych. Konsultant ds. finansów i rachunkowości. Brał udział w wielu projektach konsultingowych z zakresu racjonalizacji rachunku kosztów, weryfikacji polityki rachunkowości, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, analizy sytuacji finansowej firm i innych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!