Rachunkowość projektów unijnych

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawidłowym procesem księgowania i rozliczania wydatków związanych z projektami finansowanymi przez Unię Europejską.

Prawidłowe udokumentowanie i rozliczenie projektu jest niezbędne, aby pozytywnie przejść nie tylko przez proces realizacji projektu, ale przede wszystkim wykazać prawidłowość postępowania wobec kontrolujących instytucji zewnętrznych.

Brak niezbędnej wiedzy i zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować koniecznością zwrotu części a nawet całości otrzymanej dotacji.

Podczas szkolenia omówimy również kluczowe obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych za realizację i rozliczenie projektów.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do księgowych.

Program szkolenia

 • Podstawowe zagadnienia związane z funduszami unijnymi, źródła prawne, rodzaje dofinansowania, struktura finansowania, tryb aplikowania o środki, umowa o dofinansowanie
 • Przygotowanie jednostki do realizacji projektu
  1. ogólne zasady rachunkowości
  2. przegląd niezbędnych instrukcji i procedur
  3.  
 • Konstrukcja umowy o dofinansowanie i budżetu projektu:
  1. Wartość projektu
  2. Stopień dofinansowania
  3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  4. Wkład własny
  5. Środki zwrotne: pomostowy i na wkład własny
  6. Okres kwalifikowalności wydatków
  7. Okres trwałości projektu
  8. Zapisy w umowie, na które należy zwrócić szczególną uwagę
 • Zasady kwalifikowalności wydatków
  1. Zasady ogólne
  2. Wynagrodzenia w projekcie
  3. Środki trwałe: nabycie, ulepszenie, amortyzacja, likwidacja
  4. Zasady dokumentowania wydatków
 • Prawidłowa konstrukcja polityki rachunkowości
  1. Obszary rachunkowości, które muszą zostać objęte wyodrębnioną ewidencją
  2. Zapewnienie zgodności z wymogami poszczególnych programów strukturalnych
  3. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych , środków pieniężnych, rozrachunków, kosztów i przychodów
  4. Ewidencja pomocnicza na kontach pozabilansowych lub w arkuszu kalkulacyjnym
  5. Dotacje- przyznanie środków, zaliczki, refundacje poniesionych wydatków, zwrot niewykorzystanych środków
 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Procedury kontroli wewnętrznej
  1. Przegląd obszarów ryzyka związanego z zarządzaniem operacyjnym i finansowym projektu
  2. Jak zbudować i utrzymać skuteczny system kontroli wewnętrznej, aby zminimalizować ryzyko zwrotu dotacji
 • Sprawozdawczość finansowa
  1. Ujęcie danych rachunkowych projektu w sprawozdaniu finansowym rocznym
  2. Sprawozdawczość z realizacji projektu
  3. Audyt zewnętrzny środków pomocowych
  4. Bieżące operacyjne raportowanie dla celów zarządczych
 • Kontrole zewnętrzne
  1. Kontrola instytucji finansujących w zakresie rachunkowości
  2. Decyzje częściowej lub całkowitej korekcie dofinansowani
  3. Przykłady najczęstszych nieprawidłowości- jak ich uniknąć

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Anna Seredyńska-Kraus - Prawnik i ekonomista, absolwent studów podyplomowych Executive MBA, edukatorka finansów i przedsiębiorczości. 

Posiada 20 letnie doświadczenie jako dyrektor finansowy i główny księgowy, w branży komunalnej, produkcyjnej, usługowej. Wieloletni praktyk w zakresie kompleksowego zarządzania strategicznego i operacyjnego finansami przedsiębiorstwa, we wszystkich aspektach działalności. Szczególne obszary odpowiedzialności to: zarządzanie przepływami pieniężnymi, modelowanie scenariuszy operacyjnych, pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego, optymalizacja kosztów działalności, projektowanie i implementacja rachunków kosztów i modeli rachunkowości zarządczej, analizy finansowe, rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wieloletnie prognozy na potrzeby instytucji finansowych, wdrażanie systemów informatycznych, sporządzanie sprawozdań finansowych, nadzór nad rozliczeniami z odbiorcami i dostawcami, windykacja należności, wykorzystanie excela w pracy działów księgowych.

Wykładowca przedmiotów finansowych na studiach na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w tym z zakresu rachunkowosci zarządczej na studiach podyplomowych Executive Master of Business Administration.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont

Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena 1
460
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • przesłanie karty zgłoszenia do 28.05.2024 r. do firmy FORTIS (mailowo, faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 28.05.2024 r. na konto:

  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  nr r-ku: 71 1140 2004 0000 3802 8440 2402 (mBank S.A.)

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny Katarzyna Majewska
 • Ulica i nr: Jagiellońska 86/6
 • Kod pocztowy: 70-437
 • Miejscowość: Szczecin
 • Numer NIP: 8512511417

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny Katarzyna Majewska
70-437 Szczecin, Polska Jagiellońska 86/6

Organizator

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny Katarzyna Majewska
70-437 Szczecin, Polska
Jagiellońska 86/6
woj. zachodniopomorskie
FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny został założony przez Hannę Kotfis w 1996 roku. Obecnie ośrodek prowadzi Katarzyna Majewska, która pracowała w Fortis od 1998 roku. Nasz ośrodek specjalizuje się w organizacji szkoleń i kursów w zakresie: prawa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!