Szkolenie: Rachunkowość samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-samorzadowych-zakladow-budzetowych-w-2012-r-43399-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Od 1 stycznia 2012 roku samorządowe zakłady budżetowe przeszły na nowe zasady wyceny aktywów i pasywów, ewidencji i sprawozdawczości finansowej. Proponowane szkolenie prezentuje specyfikę rachunkowości tych podmiotów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na „znowelizowane” regulacje prawne.

Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie adresowane jest do kierowników, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości zakładów budżetowych.

Szkolenie skierowane jest do:

• Poznanie aktualnych przepisów prawa i praktycznych wskazówek warunkujących poprawną „Politykę rachunkowości” w samorządowych zakładach budżetowych.

Program szkolenia:

1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r., w tym planowanie finansowe, zmiany planów finansowych oraz rozliczanie się z budżetami.
2. Szczególne zasady rachunkowości zakładów budżetowych z uwzględnieniem uregulowań znowelizowanego Rozporządzenia z 5 lipca 2010 r.
3. Zasady opracowania polityki rachunkowości zakładów budżetowych
4. Zasady ewidencji przychodów i kosztów zakładów budżetowych i ustalania wyniku finansowego
5. Zasady wyceny i amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
6. Ewidencja środków trwałych w budowie
7. Nowe wzorce sprawozdań finansowych – omówienie zmian na 2012 r.
8. Odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, praktyk. Prowadzi wykłady z zakresu gospodarki kasowej, polityki rachunkowości, inwentaryzacji, sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w ramach szkoleń otwartych, zamkniętych i kursów zawodowych. Pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, autor licznych publikacji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 300 - ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Rachunkowość samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.