Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-w-swietle-ustawy-o-finansach-publicznych-i-zmienionych-rozporzadzen-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-31047-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Rachunkowość w świetle ustawy o finansach publicznych i zmienionych rozporządzeń w jednostkach sektora finansów publicznych


  ID szkolenia: 31047
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Dworcowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych (skarbników), pracowników wydziałów finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych
1. Ustawa o finansach publicznych- zasady funkcjonowania jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zasady rachunkowości budżetowej wynikające z rozporządzenia MF z 5 lipca 2010 r., w tym dotyczące tworzenia zakładowego planu kont - szczegółowe ich omówienie.
3. Realizacja dochodów budżetowych - dochody przypisane i nieprzypisane.
4. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna:
• zasady funkcjonowania kont: 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”, zespołu 7.
5. Odsetki od należności i zobowiązań - ewidencja.
6. Aktualizacja należności budżetowych - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności.
7. Przychody i koszty - kontach zespołu „7”, „4” - ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów.
8. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych:
• zasady funkcjonowania konta 130 w zakresie wydatków budżetowych,
• ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej.
• refakturowanie kosztów.
9. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne inwestycje i remonty - zgodnie z nowymi rozporządzeniami :
• ewidencja księgowa - zasady funkcjonowania kont: 011, 013, 080, 400, 810,
• klasyfikacja budżetowa.
• Rozliczenie jednostki budżetowej z budżetem JST- funkcjonowania konta 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
10. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych - dokumentacja:
• umorzenie należności,
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty.
11. Zasady i terminy sporządzania sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych według rozporządzenia MF z 2010 r. i z w sprawie sprawozdawczości budżetowej - omówienie zmian.
12. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz omówienie zmian w tym zakresie.
13. Konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu artykułów o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości – współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 290 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Rachunkowość w świetle ustawy o finansach publicznych i zmienionych rozporządzeń w jednostkach sektora finansów publicznych