Szkolenie

Rachunkowość w świetle ustawy o finansach publicznych i zmienionych rozporządzeń w jednostkach sektora finansów publicznych

O szkoleniu

szkolenie otwarte
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych (skarbników), pracowników wydziałów finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych
1. Ustawa o finansach publicznych- zasady funkcjonowania jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zasady rachunkowości budżetowej wynikające z rozporządzenia MF z 5 lipca 2010 r., w tym dotyczące tworzenia zakładowego planu kont - szczegółowe ich omówienie.
3. Realizacja dochodów budżetowych - dochody przypisane i nieprzypisane.
4. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna:
• zasady funkcjonowania kont: 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”, zespołu 7.
5. Odsetki od należności i zobowiązań - ewidencja.
6. Aktualizacja należności budżetowych - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności.
7. Przychody i koszty - kontach zespołu „7”, „4” - ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów.
8. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych:
• zasady funkcjonowania konta 130 w zakresie wydatków budżetowych,
• ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej.
• refakturowanie kosztów.
9. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne inwestycje i remonty - zgodnie z nowymi rozporządzeniami :
• ewidencja księgowa - zasady funkcjonowania kont: 011, 013, 080, 400, 810,
• klasyfikacja budżetowa.
• Rozliczenie jednostki budżetowej z budżetem JST- funkcjonowania konta 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
10. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych - dokumentacja:
• umorzenie należności,
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty.
11. Zasady i terminy sporządzania sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych według rozporządzenia MF z 2010 r. i z w sprawie sprawozdawczości budżetowej - omówienie zmian.
12. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz omówienie zmian w tym zakresie.
13. Konsultacje.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Prelegenci

Cytat
Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu artykułów o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości – współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Gdzie i kiedy

Katowice 19 września 2011
centrum Katowic

Katowice

Dworcowa

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
PLN
290 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Total Expert
41-209 Sosnowiec
Wysoka 5
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Total Expert
41-209 Sosnowiec Wysoka 5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!