Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-w-zarzadzaniu-projektami-69814

Informacje o szkoleniu

 • RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI


  ID szkolenia: 69814
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Ostrobramska Warszawa
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

- przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć z dziedziny finansów i rachunkowości pod kątem zastosowań przy zarządzaniu projektami,
- przygotowuje projekt menadżera do współpracy ze służbami księgowymi i instytucjami finansowymi,
- uczy przygotowywania i analizowania informacji finansowej od etapu podejmowania decyzji o realizacji projektu do końcowego rozliczenia budżetu
- uczy sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych i projektowych,
- uczy wyciągania wniosków na podstawie danych finansowych, podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w projektach
- kształci jak z punktu widzenia efektywności finansowej wybierać projekty do realizacji i jakie czynniki wpływają na ekonomiczną efektywność projektu

Szkolenie skierowane jest do:

kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi,
pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
wszystkie osoby, które pracują przy projektach lub przygotowują się do realizacji projektów

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
1.1 System finansowy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo jako zbór projektów
1.2 Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice
1.3 Filary finansów czyli zasady rachunkowości - uwarunkowania w zarządzaniu projektami

2. Sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu projektami
2.1 Koszt a wydatek – różnice i znaczenie dla oceny efektywności i panowania projektów
2.2 Aktywa oraz źródła finansowania w projekcie – formalne klasyfikacje i zasady wyceny
2.3 Inwestycje, amortyzacja, nakłady aktywowane a wpływające na wynik finansowy
2.4 Przychody i koszty, zyski i straty - rodzaje wyników finansowych
2.5 Klasyfikacje kosztów do celów formalnych i analitycznych
- analiza kosztu jednostkowego
- zasady rozliczania kosztów pośrednich
2.6 Przepływy pieniężne
2.7 Kapitał obrotowy i jego rola przy zarządzaniu projektami
2.8 Rachunek podatkowy
- koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
- straty podatkowe i zasady ich rozliczania

3. Przygotowanie planu finansowego projektu (warsztat i studia przypadku)
3.1 Plan przychodów i kosztów
3.2 Plan wydatków i źródeł finansowania
3.3 Ujęcie gotówkowe - przepływy pieniężne z projektu
3.4 Analizy przykładowych modeli finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów, raporty formalne i zarządcze

4. Controlling finansowy projektu

5. Finansowe aspekty oceny efektywności projektów
5.1 Definicja i rodzaje inwestycji wg przepisów rachunkowości
5.2 Modele realizacji przedsięwzięć projektowych – punkt widzenia podmiotów finansujących
5.3 Wskaźniki finansowe - czyli jakie dane finansowe i w jaki sposób będą analizowane przy ocenie finansowej projektu
5.4 Ryzyko operacyjne projektu
5.5 Struktura finansowania i ryzyko finansowe projektu- poziom zadłużania projektu, koszty finansowe i bezpieczny poziom zadłużenia

6. Podejmowanie decyzji o realizacji projektu – aspekt finansowy
6.1 Statyczne metody oceny efektywności projektów- pułapki i błędy interpretacyjne
6.2 Zmienna wartość pieniądza w czasie jako podstawowy czynnik oceny efektywności ekonomicznej
- koszt kapitału metody wyznaczania i znaczenie przy ocenie projektów
6.3 Dynamiczne (dyskontowe) metody oceny efektywności projektów
- zasady sporządzania i interpretacji analiz finansowych
6.4 Decyzje typu który projekt wybrać
6.5 Finansowe metody oceny ryzyka projektu

7. Analiza efektywności projektu – warsztat i studia przypadków

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Informacje o prelegentach:

Dr inż. Michał Kowalski
adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł netto - 1476 zł brutto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI