Rachunkowość zarządcza banku

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką i instrumentami rachunkowości zarządczej w banku oraz praktycznym ich zastosowaniem. W trakcie szkolenia omówimy takie zagadnienia jak, elementy bankowego rachunku kosztów, kosztyi ich klasyfikacja, metody wyznaczania marż odsetkowych, kalkulacji kosztów pośrednich, analiza rentowności działalności, etc.
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie posiadał wiedzę odnośnie do instrumentów rachunkowości zarządczej wykorzystywanych w bankach, ich możliwościach oraz ograniczeniach.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą przykłady praktyczne, zadania oraz studium przypadku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, controllingu, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości zarządczej w banku.

Program szkolenia

I. Zadania i instrumenty rachunkowości zarządczej w banku
    1. Specyfika rachunkowości zarządczej w banku (podstawowe pojęcia, instrumenty) 
    2. Elementy bankowego rachunku kosztów
    3. Koszty i ich klasyfikacja w banku (systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania) 
    4. Ośrodki odpowiedzialności (cel i zasady wyodrębniania, rodzaje)

II. Instrumenty rachunkowości zarządczej
    1. Metody wyznaczania marż odsetkowych (tradycyjne, metody rynkowych stóp procentowych, metoda wartości bieżącej transakcji)
    2. Metody kalkulacji kosztów pośrednich (tradycyjne, metoda ABC)
    3. Wewnętrzne ceny rozliczeniowe (produkty odsetkowe, produkty pozaodsetkowe)
    4. Budżetowanie, kontrola kosztów i przychodów (rodzaje i zastosowanie budżetów, analiza odchyleń)

III. Analiza rentowności działalności 
    1. Wskaźniki rentowności skorygowane o ryzyko (RAROC, RORAC, RARORAC)
    2. Analiza rentowności ośrodków odpowiedzialności
    3. Analiza rentowności produktów
    4. Analiza rentowności klientów

Czas trwania

09:00-14:00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!