RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING

O szkoleniu

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu i zarządzania finansami zgodnie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie.

Metody szkolenia
• ćwiczenia
• mini wykład
• prezentacja
• dyskusje
• praca zespołowa
• case study

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• pozyskanie wiedzy na temat zadań i organizacji controllingu
• nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami controllingu operacyjnego i strategicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury wdrażania tych narzędzi w praktyce gospodarczej oraz korzyści płynące dla przedsiębiorstwa z ich aplikacji
• zapoznanie z praktyką zastosowań współczesnych narzędzi zarządzania kosztami i podnoszenia efektywności operacyjnej organizacji, w tym z procesowym zarządzaniem kosztami
• nabycie umiejętności związanych z budowaniem dynamicznych modeli biznesowych, przygotowywaniem budżetów, prognoz i planów finansowych i prowadzenia analiz odchyleń
• nabycie wiedzy i umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami wspierającymi controlling funkcjonalny (m in.: controlling inwestycji, personalny, marketingu)
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• managerowie wszystkich szczebli
• pracownicy pionów finansowych
• księgowe/księgowi
• właściciele firm
• doradcy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
• przedsiębiorstwa, które rozważają wdrożenie idei controllingu i chcą zbudować lub wzmocnić system informacji zarządczej
• specjaliści zajmujący się controllingiem, którzy pragną rozwinąć i uzupełnić swoje kwalifikacje

Program szkolenia

1. Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie
• Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
• Strategiczne i operacyjne zadania w obszarze informacji zarządczej
• Wdrożenie controllingu a idea decentralizacji zarządzania
• Miejsce controllera w strukturze organizacyjnej
• Zarządcze układy prezentowania wyników przedsiębiorstwa
• Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
• Przykłady controllingowych raportów od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji

2. Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej
• Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
• Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
• Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
• Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania

3. Koszty, narzędzia kalkulacji i zarządzania kosztami
• Pojęcie i klasyfikacja kosztów przedsiębiorstwa – spojrzenie formalne a zarządcze
• Systemy kalkulacji kosztów
• Kalkulacje kosztów stosowane w rachunkowości zarządczej

4. Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej
• Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządczej
• Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
• Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów
• Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

5. Controlling funkcji – zadania i narzędzia
• Obszary controlingu funkcyjnego
• Controlling projektu – metoda EV
• Controlling marketingu
• Controlling personalny
• Controlling logistyki
© Copyright dr inż. Michał Kowalski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 270
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1 190
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1 120
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!