RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie wiedzy dotyczącej koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, a także metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów.

Metody szkolenia
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• mini wykład
• case study
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie wiedzy z zakresu koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• zapoznanie się ze skutecznymi narzędziami zarządzania informacją o kosztach, metodami zwiększania efektywności kosztów
• zapoznanie się ze stosowanymi metodami, narzędziami i problemami związanymi z rachunkowością zarządczą
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• controllerzy służb finansowych i niefinansowych
• pracownicy zaangażowani w proces tworzenia danych i ich interpretacji

Program szkolenia

1. Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• Zarządcze ujęcie kosztu
• Zarządzanie kosztami w firmie

2. Budżetowanie jako podstawowe narzędzie controllingu operacyjnego
• Budżet jako instrument zarządzania przychodami i kosztami
• Weryfikacja stopnia realizacji budżetu

3. Wybrane narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego
• EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą
• Case study – wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa
• BSC (zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa
• Case study – analiza informacji płynącej z zastosowania BS

4. Controlling finansowy
• Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllera finansowego – studium przypadku.
- Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW - NCF )
- Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego
- Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
a) Metody proste:
- kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
- kompensacyjny okres zwrotu
- stopa zwrotu
- analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług
b) Metody dynamiczne:
- wartość kapitałowa netto - NPV
- wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
- zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
c) Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
Case study : ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych
- Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnych
© Copyright dr Janusz Nesterak

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Kraków

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1 220
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1 180
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!