Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-zarzadcza-i-controlling-w-praktyce-47596-id71

Informacje o szkoleniu

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE


  ID szkolenia: 47596
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 03.01.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (20 godzin)

  Promocja cenowa! (*)

  • 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1881,00 zł netto + VAT)
  • 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1842,00 zł netto + VAT)
  * Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.04.2013 r.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Zapoznanie się i poszerzenie wiedzy dotyczącej koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów
Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów.

Szkolenie ma charakter praktyczny i warsztatowy, zostało przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie wykładowcy zdobyte podczas pracy doradczej i szkoleniowej.
Część ćwiczeń zaplanowana została z wykorzystaniem laptopów dlatego razem ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie notebooka z oprogramowaniem MS Office 2000 lub nowszym.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do
Kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla.
Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania (działów finansowych, controllingu, księgowości)

Program szkolenia:

1. KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.1. Zarządcze ujęcie kosztu
rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
analiza wrażliwości, margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
1.2. Zarządzanie kosztami w firmie
rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
CASE STUDY: praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
CASE STUDY: warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
CASE STUDY: praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
PREZENTACJA: praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów
CASE STUDY: ceny transferowe - zasady ustalania i przykład analizy

2. BUDŻETOWANIE JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE CONTROLLINGU OPERACYJNEGO
2.1. Budżet jako instrument zarządzania przychodami i kosztami:
funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
etapy procesu budżetowania
harmonogram sporządzania budżetu
częstotliwość sporządzania budżetów
budżet przychodów i kosztów
budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
CASE STUDY: praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych.
CASE STUDY: praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma
2.2. Weryfikacja stopnia realizacji budżetu:
analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
CASE STUDY: wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
CASE STUDY: praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

3. WYBRANE NARZĘDZIA CONTROLLINGU OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO.
3.1. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą.
3.2. CASE STUDY - wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.
3.3. BSC (zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.
3.4. CASE STUDY - analiza informacji płynącej z zastosowania BSC.

4. CONTROLLING FINANSOWY
4.1. Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllera finansowego - studium przypadku.
Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej.
Praktyczna analiza kapitału obrotowego i analiza jego poziomu oraz zapotrzebowania.
Pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
CASE STUDY - sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej - studium przypadku.
Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz ich wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości firmy (próg rentowności, mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej, wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność).
CASE STUDY - analiza kompleksowego sprawozdania finansowego wybranej firmy.
4.2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
4.2.1 Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW - NCF).
4.2.2 Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.
4.2.3 Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
a) Metody proste:
kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
kompensacyjny okres zwrotu
stopa zwrotu
analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług.
b) Metody dynamiczne:
wartość kapitałowa netto - NPV
wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR
c) Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C).
4.2.4 CASE STUDY: ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych.
4.2.5 Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnych

Informacje o prelegentach:

Dr Janusz Nesterak - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych . W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1980 - zł netto

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE