RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zapoznanie się i poszerzenie wiedzy dotyczącej koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów
Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów.

Szkolenie ma charakter praktyczny i warsztatowy, zostało przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie wykładowcy zdobyte podczas pracy doradczej i szkoleniowej.
Część ćwiczeń zaplanowana została z wykorzystaniem laptopów dlatego razem ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie notebooka z oprogramowaniem MS Office 2000 lub nowszym.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do
Kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla.
Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania (działów finansowych, controllingu, księgowości)

Program szkolenia

1. KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.1. Zarządcze ujęcie kosztu
rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
analiza wrażliwości, margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
1.2. Zarządzanie kosztami w firmie
rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
CASE STUDY: praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
CASE STUDY: warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
CASE STUDY: praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
PREZENTACJA: praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów
CASE STUDY: ceny transferowe - zasady ustalania i przykład analizy

2. BUDŻETOWANIE JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE CONTROLLINGU OPERACYJNEGO
2.1. Budżet jako instrument zarządzania przychodami i kosztami:
funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
etapy procesu budżetowania
harmonogram sporządzania budżetu
częstotliwość sporządzania budżetów
budżet przychodów i kosztów
budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
CASE STUDY: praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych.
CASE STUDY: praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma
2.2. Weryfikacja stopnia realizacji budżetu:
analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
CASE STUDY: wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
CASE STUDY: praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

3. WYBRANE NARZĘDZIA CONTROLLINGU OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO.
3.1. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą.
3.2. CASE STUDY - wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.
3.3. BSC (zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.
3.4. CASE STUDY - analiza informacji płynącej z zastosowania BSC.

4. CONTROLLING FINANSOWY
4.1. Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllera finansowego - studium przypadku.
Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej.
Praktyczna analiza kapitału obrotowego i analiza jego poziomu oraz zapotrzebowania.
Pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
CASE STUDY - sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej - studium przypadku.
Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz ich wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości firmy (próg rentowności, mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej, wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność).
CASE STUDY - analiza kompleksowego sprawozdania finansowego wybranej firmy.
4.2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
4.2.1 Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW - NCF).
4.2.2 Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.
4.2.3 Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
a) Metody proste:
kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
kompensacyjny okres zwrotu
stopa zwrotu
analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług.
b) Metody dynamiczne:
wartość kapitałowa netto - NPV
wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR
c) Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C).
4.2.4 CASE STUDY: ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych.
4.2.5 Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnych

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Promocja cenowa! (*)

• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1881,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1842,00 zł netto + VAT)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.04.2013 r.

Prelegenci

Dr Janusz Nesterak - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych . W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 980
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!