Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w świetle nowych przepisów prawnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów, związanych z kierunkiem zmian legislacyjnych w branży kosmetycznej. Od dnia 11 lipca 2013 roku cały przemysł kosmetyczny zaczął działać zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych, stąd też szczególna uwaga zostanie zwrócona na przygotowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wraz z praktycznymi wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz prześledzenie nowych dokumentów regulacyjnych, dotyczących m.in. kryteriów mikrobiologicznych dla kosmetyków oraz wspólnych kryteriów odnoszących się do oświadczeń o produkcie. Są to bardzo istotne kwestie z punktu widzenia jakości zdrowotnej, ale i zapewnienia zgodności z wymaganiami rozporządzenia, dlatego też będą one stanowić przedmiot szkolenia. Będzie to również dobra okazja do rozwiązania wielu wątpliwości, związanych z obowiązującym rozporządzeniem.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora kosmetycznego - w szczególności do osób zajmujących się przygotowywaniem dossier dla kosmetyków i oceną bezpieczeństwa oraz do pracowników organów urzędowej kontroli żywności

Program szkolenia

1) Definicja kosmetyku, problemy klasyfikacji „produktów z pogranicza”,
2) Ocena bezpieczeństwa:
a. raport bezpieczeństwa - część A i część B: omówienie decyzji wykonawczej Komisji w sprawie
wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych,
b. praktyczne aspekty przygotowania raportu – wyliczanie marginesu bezpieczeństwa, przydatne bazy
danych toksykologicznych,
c. zaistniałe problemy i wątpliwości, związane m.in. z zakazem testów składników na zwierzętach,
3) Oznakowanie kosmetyku; rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające
wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi
w sprawie wspólnych kryteriów odnoszących się do oświadczeń o produkcie - praktyczne przykłady,
4) Jakość mikrobiologiczna kosmetyku gwarancją bezpieczeństwa:
a. metodyka testów obciążeniowych,
b. projekt normy z wymaganiami mikrobiologicznymi dla produktów kosmetycznych.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 04.12.2014 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

1 dzień 6 godz. dyd.

Prelegenci

Prowadzenie szkolenia: Kamila Pawłowska - pracownik w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Brała udział w opracowaniu ustawodawstwa kosmetycznego. Oprócz pracy w laboratorium analitycznym i mikrobiologicznym zajmuje się również oceną kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej pod kątem jakości zdrowotnej, oceną preparatów dezynfekcyjnych, opiniowaniem etykiet, przygotowywaniem świadectw jakości zdrowotnej oraz raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, oceną jakości mikrobiologicznej żywności i kosmetyków.
W ramach działalności Krajowego Laboratorium Referencyjnego - reprezentowanie Laboratorium Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH w spotkaniach EU-Reference Laboratory for Coagulase Positive Staphylococci including S. aureus, ANSES.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
całkowita
590
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!