Szkolenie

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – weryfikacja jakości

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wskazanie czynników, które warunkują wysoką jakość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także określenie roli jakości raportu w procesie inwestycyjnym.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:
• wiedzę na temat czynników, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu ooś,
• praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty raportu ooś,
• umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty i raportu ooś wraz z efektywnym określeniem obszarów dokumentacji, które wymagają poprawy.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:
• wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
• dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
• warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
• ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do wykładowców.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób sprawdzających jakość dokumentacji merytorycznej procesu oceny oddziaływania na środowisko, czyli karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko, m.in:
• inwestorów, projektantów i konsultantów, którzy zamawiają i odbierają karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu na środowisko,
• przedstawicieli organów administracji publicznej, którzy są zaangażowani w procedurę oceny oddziaływania na środowisko – wydają opinie, postanowienia oraz decyzje na podstawie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko,
• przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
• wszystkich zainteresowanych tematyką jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportów o oddziaływaniu na środowisko.

Program szkolenia

Dzień I: 10.00 – 16.00

1. Kiedy sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest jego rola:
o Ocena oddziaływania na środowisko – syntetyczne ujęcie celów i podstawowych etapów procesu OOS, procedury wydawania decyzji środowiskowej, ponownej oceny i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym kwalifikacja przedsięwzięcia do przeprowadzenia tzw. oceny właściwej,
o Rola raportu o oddziaływaniu na środowisko (i karty informacyjnej przedsięwzięcia) w: procesie inwestycyjnym, procedurze administracyjnej, procedurze z udziałem społeczeństwa, pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji.
o Warsztat podsumowujący.

2. Zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
o Charakterystyka przedsięwzięcia i jej rola w dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ,
o Opis stanu istniejącego jako punkt wyjścia do oceny oddziaływania, w tym inwentaryzacje przyrodnicze.
o Wariantowanie – ile wariantów i jak je porównać, w tym „wariant zerowy”.
o Rodzaje oddziaływania na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, pierwotne, wtórne, stałe, chwilowe, skumulowane, itd.) i możliwości przeciwdziałania im.
o Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
o Wnioski.
o Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
o Załączniki graficzne.
o Warsztat podsumowujący.

3. Metody sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz metody prognozowania oddziaływań – ujęcie syntetyczne:
o Metody porównawcze.
o Rola Geograficznych Systemów Informacji.
o Macierze i dobór wag.
o Weryfikacja oddziaływań i ich wykorzystanie do analiz dla porównywalnych inwestycji.
o Kto może sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko.
o Zarządzanie przygotowaniem raportu OOŚ.
o Warsztat podsumowujący.


Dzień II: 9.00 – 15.00

1. Sprawdzenie jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
o Czynniki mające wpływ na jakość dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ.
o Listy sprawdzające w zależności od etapu procesu OOŚ oraz rodzaju inwestycji.
o Rola Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
o Rola instytucji weryfikujących wnioski o dofinansowanie wraz z dokumentacją z procedury oceny oddziaływania na środowisko.
o Warsztat podsumowujący.

Czas trwania

01-02.10.2015, czwartek (10.00-16.00) – piątek (9.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Dwie trenerki - specjalizują się w tematyce ocen oddziaływania na środowisko i przygotowania dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ, czyli raportów ooś oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia

Od kilkunastu lat zajmują się procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla różnych inwestycji infrastrukturalnych. Koordynują pracę interdyscyplinarnych zespołów specjalistów opracowujących dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedsięwzięć oraz dofinansowania inwestycji ze środków unijnych. Zwracają szczególną uwagę na kwestie udziału społeczeństwa w procedurze ooś, zagadnienia związane z siecią Natura 2000 oraz zawiłości prawne samej procedury administracyjnej. Prowadzą również nadzory środowiskowe podczas realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Problematyką dokumentowania procedury oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych zajmują się od samego początku – od uruchomienia funduszy przedakcesyjnych. Pracowały również jako konsultantki programu Jaspers – inicjatywy Komisji Europejskiej i kluczowych banków europejskich mającej na celu poprawę jakości dokumentacji aplikacyjnej.

Są członkiniami Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – organu doradczego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Szkolenia prowadzą w charakterystyczny, żywy, interaktywny sposób. Wykłady teoretyczne urozmaicone są przykładami z codziennej praktyki w stosowaniu przepisów, uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach. Zajęcia kończą się często warsztatami, podczas których uczestnicy mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę na bieżąco.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 - 2 października 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 listopada 2010
J.G. Training

02-548 Warszawa

Olesińska 21

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/ocena_oddzialywania_1503ros

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!