Realizacja celów klimatyczych poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)

O szkoleniu

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych, które są zgodne z porozumieniem paryskim oraz narodowymi i międzynarodowymi strategiami redukcji emisji gazów cieplarnianych. Głównym celem tych inwestycji jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych będących źródłem emisji CO2, oraz wspieranie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, jakie wiążą się z realizacją celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE. Realizacja tych celów wymaga nie tylko inwestycji kapitałowych, ale także odpowiednich regulacji prawnych, wsparcia politycznego oraz akceptacji społecznej. Przejście na OZE jest fundamentalnym krokiem na drodze do zrównoważonej przyszłości i osiągnięcia neutralności węglowej.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zmian klimatycznych i celów klimatycznych; wpływ zmian klimatycznych na środowisko

 2. Definicje i podstawy odnawialnych źródeł energii:
  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia wodna (hydroenergia),
  • energia geotermalna,
  • biomasa,
  • energia morska.

 3. Regulacje prawne w zakresie OZE w Polsce:
  • ustawa o odnawialnych źródłach energii,
  • ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  • ustawa Prawo energetyczne,
  • programy wspierające rozwój OZE,
  • polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040),
  • ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
  • dyrektywy Unii Europejskiej.

 4. Przegląd międzynarodowych porozumień klimatycznych:
  • Protokół z Kioto (1997),
  • Porozumienie paryskie (2015),
  • Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (2015),
  • Konferencje stron (COP),
  • Zielony Fundusz Klimatyczny.

 5. Cele klimatyczne Polski i Unii Europejskiej

 6. Odnawialne Źródła Energii – rodzaje, potencjał i globalne trendy:
  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia geotermalna,
  • biomasa,
  • hydroenergia.

 7. Wyzwania techniczne, ekonomiczne i regulacyjne w integracji OZE z istniejącą infrastrukturą energetyczną:
  • wyzwania techniczne,
  • wyzwania ekonomiczne,
  • wyzwania regulacyjne.

 8. Zasady rozliczeń prosumentów:
  • system net-metering (netto),
  • system opustów.

 9. Sprzedaż energii elektrycznej:
  • rozwój technologiczny,
  • polityka i regulacje,
  • rynki energii,
  • trendy rynkowe i świadomość ekologiczna,
  • trendy i regulacje,
  • wyzwania i perspektywy.

 10. Wpływ OZE na środowisko i społeczeństwo:
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wody,
  • ochrona ekosystemów i bioróżnorodności.

 11. Kluczowa rola inwestycji w OZE:
  • dekarbonizacja sektora energetycznego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • wspieranie innowacji i tworzenia miejsc pracy,
  • poprawa zdrowia publicznego,
  • zmniejszenie kosztów produkcji energii,
  • adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych,
  • wzmocnienie lokalnych społeczności,
  • promowanie globalnej współpracy.

 12. Praktyczne aspekty implementacji technologii OZE:
  • analiza lokalizacji i warunków środowiskowych,
  • projektowanie i inżynieria,
  • zezwolenia i regulacje,
  • finansowanie,
  • budowa i instalacja,
  • operacje i utrzymanie,
  • integracja z siecią energetyczną.

 13. Planowane zmiany w sektorze OZE:
  • główne zmiany i inicjatywy prawne w sektorze OZE w Polsce,
  • wyzwania.

 14. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Kierownik oddziału ds. klimatu, energii i edukacji ekologicznej w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie ochrony klimatu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z edukacją ekologiczną i energią z OZE. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” oraz „Prawo pracy”. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Rejestracja

Cena szkolenia
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Zniżki grupowe:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska Bursztynowa 8/44

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!