Realizacja i rozliczenie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.1

O szkoleniu

Rozliczenie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej to nie łatwe i szybkie zadanie. Każdy z beneficjantów realizujących obecnie i w przyszłości etapy swoich projektów spotyka się z problemami które wymagają rozwiązania. Umowy wymagają zmian przy założeniu podstawowym, że zakres merytoryczny i zakładane wskaźniki zostaną osiągnięte. Nie ma takiego projektu, który nie wymagał by dokonania mniejszych lub bardziej zaawansowanych zmian. Warsztat weekendowy charakteryzuje praca nad projektami zrealizowanymi lub w chwili obecnej realizowanymi.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych jak również ćwiczeń praktycznych.

Dodatkowym atutem szkolenia jest obecność eksperta RIF - u, z którym będzie istniała możliwość przedyskutowania konkretnych zagadnień Państwa projektu.
Kto powinien wziąć udział?
Beneficjentów realizujących w chwili obecnej projekty oraz tych, którzy przystępują do realizacji etapu nr 1 po podpisaniu umowy o dofinansowanie z RIF -em. Poziom szkolenia zaawansowany oznacza, że należy posiadać wiedzę merytoryczną na temat zagadnień związanych z zakresem merytorycznym projektu oraz być bezpośrednio osobą decyzyjną w firmie i pracować w zespole projektowym szczególnie: księgowi, konsultanci, koordynatorzy, kierownicy projektów.

Program szkolenia

Dzień I

Realizacja umowy:

- zgłaszanie zamiaru zmian organizacyjno – prawnych itp.,
- przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie,
- zmiany w projekcie nie wymagające aneksu

Zmiany związane z podmiotem:

- Zgłoszenie zamiaru zmian organizacyjno -prawnych
- Zmiany adresu siedziby , reprezentacji
- Zmiana lokalizacji projektu
- Finansowanie zewnętrzne projektu:

Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie
Konieczność złożenia umowy kredytowej i umowy cesji do akceptacji
Umowa kredytowa nie przewiduje daty wypłaty dofinansowania
Przeznaczenie kredytu jest zgodne z umową o dofinansowanie, a okres wykorzystania mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków
Umowa cesji zawiera numer rachunku bankowego instytucji kredytującej, na który ma być dokonana wypłata dofinansowania – jeśli jest inny niż w umowie o dofinansowanie, dodatkowo należy złożyć aktualny dokument rejestrowy w celu zawarcia aneksu
Zmiany związane z projektem, które nie wymagają aneksu

- Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do 10% wartości kategorii, z której następuje przesunięci
- Zmiana sposobu reprezentacji
- Zmiana numeru rachunku bankowego
- Zmiana siedziby bez zmiany lokalizacji projektu
- Zmiana terminów realizacji poszczególnych zadań określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie, o ile zmiany te pozostają bez wpływu na termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków

Dzień II

Wypłata dofinansowania
Rozliczenie zaliczki

Aneksowanie umowy: terminy, załączniki

Rozliczanie umowy: terminy, wniosek o płatność, zaliczki, poszczególne kategorie wydatków

Dokumentacja do wniosku o płatność: załączniki, oświadczenia

Inne zagadnienia: ewidencja księgowa, postępowanie ofertowe, kontrola projektu

Czas trwania

2 dni - 16 godzin

Prelegenci

Dominik Zajk

Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z VAT
955
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, catering
Zapisz się

Organizator

HMD Consulting
05-230 Kobyłka
ul. Władysława Łokietka16A/1
woj. mazowieckie
Misją firmy HMD Consulting jest dostarczenie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla polskich przedsiębiorców działających na otwartym rynku europejskim. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę marketingu partne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Promocja:
W przypadku zgłoszenia do 15 listopada 2011 r. - Cena 855 zł z VAT 2 osoby i więcej z jednej firmy - cena 800 zł/ 1 os. Promocji nie łączymy ze sobą.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.
Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HMD Consulting
05-230 Kobyłka ul. Władysława Łokietka16A/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!