Szkolenie: Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-inwestycji-a-prawo-ochrony-srodowiska-obowiazki-uczestnikow-procesu-budowlanego-71553

Informacje o szkoleniu

 • Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.


  ID szkolenia: 71553
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Budownictwo, architektura Rolnictwo, środowisko
 • Adres szkolenia:

  Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
  bd.
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.02.2020
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień: 10.00-16.00
  2 dzień: 09.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  J.G. Training
  Olesińska 21
  02-548 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
J.G. Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych. Nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz innych osób i firm, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Program szkolenia:

Prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia.

Podstawy wykładni prawa ochrony środowiska.

Akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska.

Akty administracyjne w ochronie środowiska.

Koncepcja realizacji przedsięwzięcia i jej zmiana na późniejszych etapach realizacji inwestycji.

Weryfikacja zgodności zamierzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Wyznaczenie etapów realizacji inwestycji.

Budowanie zespołu realizacyjnego.

Klasyfikacja przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje administracyjne z zakresu prawa ochrony środowiska.

Relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

Wpis do BDO i aktualizacja wpisu.

Ewidencja i sprawozdawczość.

Prace ziemne w kontekście prawnośrodowiskowym w tym zagadnienie gospodarowania glebą, powstałą wskutek prac ziemnych.

Procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu.

Kryteria spełniania wymagań ochrony środowiska.

Postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym.

Przepisy karne.

Administracyjne kary pieniężne.

Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190,00 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Cena 1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie zgłoszenia z użyciem formularza dostępnego na górze strony.

Wydarzenie: Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.