Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-inwestycji-a-prawo-ochrony-srodowiska-obowiazki-uczestnikow-procesu-budowlanego-72006-id754

Informacje o szkoleniu

 • Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.


  ID szkolenia: 72006
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Rolnictwo, środowisko Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
  bd.
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:30 - dzień I
  09:00-14:30 - dzień II
 • Organizator szkolenia:

  J.G. Training
  Olesińska 21
  02-548 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
J.G. Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych. Nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz innych osób i firm, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Program szkolenia:

1. Prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia.

2. Podstawy wykładni prawa ochrony środowiska.

3. Akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska.

4. Akty administracyjne w ochronie środowiska.

5. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia i jej zmiana na późniejszych etapach realizacji inwestycji.

6. Weryfikacja zgodności zamierzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7. Wyznaczenie etapów realizacji inwestycji.

8. Budowanie zespołu realizacyjnego.

9. Klasyfikacja przedsięwzięcia.

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

11. Decyzje administracyjne z zakresu prawa ochrony środowiska.

12. Relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

13. Wpis do BDO i aktualizacja wpisu.

14. Ewidencja i sprawozdawczość.

15. Prace ziemne w kontekście prawnośrodowiskowym w tym zagadnienie gospodarowania glebą, powstałą wskutek prac ziemnych.

16. Procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu.

17. Kryteria spełniania wymagań ochrony środowiska.

18. Postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym.

19. Przepisy karne.

20. Administracyjne kary pieniężne.

21. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł netto +23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych VAT wynosi 0%.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na górze strony.

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.


Wydarzenie: Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.