Szkolenie: RECEPTA NA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/recepta-na-kontrole-zarzadcza-68379

Informacje o szkoleniu

 • RECEPTA NA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ


  ID szkolenia: 68379
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel ***
  ul. Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1. Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznym podejściem do kontroli zarządczej bazującym na rozwiązaniach powszechnie stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
2. Zaprezentowanie propozycji gotowych rozwiązań umożliwiających wypełnianie nowych obowiązków wprowadzonych do praktyki jednostek sektora finansów publicznych przez Standardy kontroli zarządczej.
3. Przekonanie uczestników szkolenia, że kontrola zarządcza może dobrze służyć zarówno kierownictwu jednostki, jak i jej pracownikom.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, kierownicy jednostek, audytorzy wewnętrzni i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I Dlaczego „recepta” na kontrolę zarządczą
• kiedy kontrola zarządcza może być chorobą administracji, a jakie warunki muszą być spełnione aby była narzędziem sprzyjającym sprawnej realizacji celów i zadań jednostki sektora finansów publicznych,
• fotografia kontroli zarządczej w jednostce – ćwiczenie
[stosowane metody prowadzenia zajęć: wykład, dyskusja kierowana, ćwiczenie]

Moduł II Kontrola zarządcza, jako zbiór działań zarządczych (narzędzi zarządzania)
• operacyjna definicja kontroli zarządczej,
• definicja narzędzi zarządzania,
• przegląd Standardów kontroli zarządczej pod kątem identyfikowania działań zarządczych właściwych dla poszczególnych Standardów
[stosowane metody prowadzenia zajęć: wykład, dyskusja kierowana]

Moduł III Sztuka tworzenia narzędzi zarządzania
• podstawowe wymagania dla „przyjaznego” narzędzia zarzadzania,
• zasady powiązania narzędzi zarządzania w system kontroli zarządczej,
• dokumentowanie kontroli zarządczej – m. in. gra sytuacyjna
[stosowane metody prowadzenia zajęć: wykład, dyskusja kierowana, gra sytuacyjna „Raport z audytu wewnętrznego oceniającego wypełnianie obowiązków związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej”]

Moduł IV Sposoby wypełniania nowych obowiązków wprowadzonych do praktyki jednostek sektora finansów publicznych przez Standardy kontroli zarządczej, dotyczących :
• określania celów i zadań oraz monitorowania i oceny ich realizacji,
• zarządzania ryzykiem,
• monitorowania kontroli zarządczej,
• samooceny kontroli zarządczej,
• uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.
[stosowane metody prowadzenia zajęć: prezentacja propozycji rozwiązań zarządczych umożliwiających wypełnienie nowych obowiązków wprowadzonych do praktyki jednostek sektora finansów publicznych przez Standardy kontroli zarządczej]

Moduł V System kontroli zarządczej jednostki
• dlaczego nie kontrola zarządcza, a system kontroli zarządczej?
• prezentacja i omówienie wzoru dokumentu opisującego system kontroli zarządczej jednostki
[stosowane metody prowadzenia zajęć: dyskusja kierowana, prezentacja wzoru dokumentu opisującego system kontroli zarządczej]

Moduł VI Marketing kontroli zarządczej – ważne komunikaty
• komu, co i jak należy komunikować, aby system kontroli zarządczej był odbierany pozytywnie przez pracowników jednostki.
[stosowane metody prowadzenia zajęć: mini wykład, dyskusja grupowa]

Moduł VII Podsumowanie szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Marek Sawicki
Zastępca dyrektora w urzędzie centralnym. Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). W ramach swoich obowiązków służbowych koordynuje sprawy związane z kontrolą zarządczą, w tym w szczególności dotyczące zarządzania ryzkiem, monitorowania i samooceny kontroli zarządczej oraz budżetu zadaniowego. Problematyką tą zajmuje się od czasu, gdy te nowe rozwiązania zarządcze wprowadzone zostały do jednostek sektora finansów publicznych. Wcześniej przez 10 lat pracował, jako audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów nr 325/2004).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy, lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: RECEPTA NA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ