Reguły pochodzenia towarów - zasady stosowania w obrocie towarowym w ramach UE i z krajami trzecimi

O szkoleniu

Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne. Pochodzenie towaru to inaczej przynależność towaru do konkretnego kraju lub regionu, a ponieważ towar może mieć inne pochodzenie niż kraj, z którego został przywieziony, ważne jest precyzyjne ustalenie jego pochodzenia. Dlatego też pochodzenie towaru jest ustalane w oparciu o reguły pochodzenia , które są jednolite w całej Unii Europejskiej.

Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu.

Reguły pochodzenia pełnią istotną rolę w systemie unijnego prawa celnego z uwagi na zróżnicowanie stawek w taryfie celnej. Wybór właściwej stawki jest uzależniony od pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów międzynarodowych, których stroną jest UE.

Preferencyjne pochodzenie towarów dotyczy również krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych, objętych Ogólnym System Preferencji (GSP).
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa i zasad jego wykorzystania w zakresie stosowania reguł pochodzenia.
 • zapoznają się z kompendium wiedzy odnośnie stosowania w praktyce reguł pochodzenia na podstawie konkretnych umów.
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z ustaleniem pochodzenia produktów uzyskanych z różnych komponentów i surowców pochodzących i niepochodzących.
 • zdobędą praktyczne umiejętności w podejściu do różnych nietypowych przesyłek pod kątem skompletowania dokumentów do zastosowania stawek preferencyjnych.
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy w zakresie umów o strefach wolnego handlu i Generalnym Systemie Preferencji.
 • uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszeń celnych lub INTRASTAT wraz właściwymi załącznikami pod względem poprawności ustalonego pochodzenia zadeklarowanego towaru.
Kto powinien wziąć udział?

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:

 • osoby odpowiedzialne w każdej firmie za przygotowanie zgłoszeń celnych i dokumentacji celnej a także zgłoszeń INTRASTAT,
 • agenci celni,
 • kadra kierownicza pomiotów zarządzająca obrotem towarowym, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Przepisy ogólne – podstawowe definicje.

 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. Reguły pochodzenia towarów:

2.1. Pochodzenie niepreferencyjne

 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
 • Regulacje odnośnie stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia: zwykły tryb i tryb „In blanco”; ułatwienia dla podmiotów AEO.
 • stosowanie uniwersalnego świadectwa na potrzeby odbiorców z krajów trzecich,
  - zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,
  - sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
  - niewystarczające obróbki i przetworzenie do uzyskania pochodzenia,
  - towary wystarczająco przetworzone.

2.2. Pochodzenie preferencyjne

 • Umowy o strefach wolnego handlu
 • Definicje:
  - niewystarczające obróbki i przetworzenie,
  - wystarczająca obróbka i przetworzenie,
  - zasada transportu bezpośredniego.
 • Świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze, stosowanie świadectwa EUR-MED i deklaracji na fakturze EUR-MED z uczestnikami Partnerstwa eurośródziemnomorskiego,
 • UE-Turcja - stosowanie świadectw A.TR – określenie statusu towaru, pochodzenia - EUR.1 i deklaracje na fakturze.
 • Przykłady podobieństwa i różnic w niektórych umowach o wolnym handlu między UE a np. Republiką Korei, Japonią, Kanadą, Wietnamem, UK i innymi.
 • Umowy z krajami stowarzyszonymi np. z Ukrainą.
 • Stosowanie procedury „upoważnionego eksportera”: złożenie wniosku; uzyskanie pozwolenia i nadanie numeru
 • Unijne wytyczne dotyczące ważności dowodów pochodzenia.
 • WIP - wiążąca informacja o pochodzeniu.
 • System zarejestrowanych eksporterów (REX) - system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
 • Wpływ klasyfikacji towarów na ustalenie pochodzenia towarów: przykłady, praktyczne wskazówki.

2.3. Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:

 • rola deklaracji T2L.

2.4. Reguły pochodzenia w dostawach i nabyciach unijnych na potrzeby późniejszego eksportu i systemu INTRASTAT:

 • deklaracje długoterminowe i jednorazowe,
 • stosowanie świadectwa INF- 4.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Jacek Zdanowicz

długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Gdzie i kiedy

Online 26 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 22 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!