Rejestr umów - nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych. Realizacja obligatoryjnych czynności w ujęciu praktycznym.

O szkoleniu

Zmiana ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054) wprowadziła bardzo istotne nowości dotyczące rejestrowania umów w jednostkach sektora finansów publicznych. Zostały dodane przepisy, które obligują do prowadzenia rejestru umów i tym samym rozszerzono zakres form realizujących zasadę jawności finansów publicznych. Jednocześnie przepisy zostały uregulowane w sposób wymagający interpretacji i wielkiej ostrożności ze względu na kary, które grożą osobom odpowiedzialnym za wadliwe realizowanie nowych obowiązków w tym zakresie.

Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła zmianę jedynie w zakresie wejścia w życie przepisów związanych z rejestrem umów sektora finansów publicznych. Ewidencji w rejestrze będą podlegać umowy zawarte od dnia wejścia w życie zmienianych przepisów a więc od 1 stycznia 2024 r. Za naruszenie obowiązków związanych z rejestrem pozostawiono karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Zatem już teraz warto się przygotować do prawidłowego wdrożenia obowiązku ewidencji umów.

Cele szkolenia:

 • Prezentacja problematyki dotyczącej rejestru umów jako nowego obowiązku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Omówienie zasad prowadzenia rejestru oraz rekomendacje audytora
 • Analiza problemów interpretacyjnych w zakresie technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania umów do rejestru.
Dlaczego warto wziąć udział?
 1. Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z nowo wprowadzonymi przepisami w sposób ułatwiający poprawną realizację nowego obowiązku.
 2. Postaramy się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania oraz udzielić niezbędnych wskazówek.
 3. W trakcie części warsztatowej uczestnicy przećwiczą prawidłowe wypełnianie rejestru umów.
Kto powinien wziąć udział?

Wszyscy pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którzy są odpowiedzialni za realizację nowego obowiązku związanego z rejestrem umów.

Program szkolenia

 1. Wnikliwa analiza nowych przepisów.
 2. Podstawa prawna prowadzenia rejestru umów.
 3. Zakres wartościowy umów wedle nowego przepisu.
 4. Zakres podmiotowy nowego przepisu – czyli kto  jest objęty obowiązkiem prowadzenia rejestru.
 5. Zasada jawności i jej realizacja.
 6. Jakie umowy powinny być ewidencjonowane w rejestrze umów – przykład.
 7. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru określonych umów.
 8. Jakie informacje powinny być odnotowywane w rejestrze umów.
 9. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do rejestru umów.
 10. Egzekwowanie odpowiedzialności i kary.
 11. Od kiedy obowiązują określone przepisy dotyczące rejestr umów.
 12. Problemy z interpretacją nowych przepisów.
 13. Rejestr umów – przykłady.
 14. Ćwiczenia w wypełnianiu rejestru umów.
 15. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!