Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które przekazuje oraz utrwala wiedzę na temat zasad składania reklamacji towarów oraz usług, jak również zasad rozpatrywania takich reklamacji. Uczestnik szkolenia pozna prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego, procedury reklamacyjne, koszty reklamacji. Uczestnik pozna również zasady związane ze zwrotami towarów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje w zakresie znajomości odpowiedzialności sprzedawców za wady towarów i usług oraz znajomości uprawnień kupujących,
 • nabędą umiejętności: podejmowania decyzji, czy dana reklamacja jest uzasadniona i jak należy ją rozpatrzeć; odrzucania reklamacji bezpodstawnych; precyzyjnego formułowania roszczeń reklamacyjnych; decydowania o zwrocie towaru, rozliczaniu kosztów związanych ze zwrotem.
 • poznają prawa i obowiązki sprzedawców oraz kupujących związane z reklamacją wad towarów i usług.
 • będą potrafili sformułować skuteczne i poprawne roszczenie reklamacyjne oraz dochodzić spełnienia tego roszczenia przed sprzedawcą lub przed sądem.
 • uczestnik będący sprzedawcą: będzie potrafił rozpoznać bezzasadną reklamację i odrzucić ją zgodnie z prawem; będzie potrafił skutecznie załatwić zasadną reklamację i ograniczyć koszty jej załatwienia; będzie potrafił również zdecydować, czy dany zwrot towaru jest uzasadniony i jakie należy zwrócić koszty.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników firm sprzedających towary oraz wykonujących usługi,
 • uczestnikami mogą być pracownicy działów obsługi klienta, działów sprzedaży, działów reklamacji, a także właściciele przedsiębiorstw.

Szkolenie nie jest ograniczone do żadnej branży, dotyczy sprzedaży stacjonarnej oraz na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

1. PODSTAWY REKLAMACJI:

 • rękojmia za wady rzeczy sprzedanej,
 • rękojmia za dzieło i za roboty budowlane,
 • gwarancja,
 • nienależyte wykonanie usługi,
 • niewykonanie usługi.

2. RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ:

 • za jakie wady odpowiada sprzedawca (wady fizyczne i prawne),
 • przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy,
 • kiedy sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy,
 • ile trwa rękojmia,
 • uprawnienia kupującego,
 • obowiązki sprzedawcy,
 • kiedy sprzedawca musi zwrócić cenę,
 • jaki jest termin na załatwienie reklamacji,
 • jakie koszty ponosi sprzedawca (transport, demontaż, szkoda itp.),
 • rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami (zakup na firmę): ograniczenia, wyłączenia, dodatkowe obowiązki kupującego, uprawnienia przedsiębiorców jak konsumentów.

3. RĘKOJMIA ZA DZIEŁO I ZA ROBOTY BUDOWLANE:

 • za jakie wady odpowiada wykonawca,
 • przesłanki odpowiedzialności wykonawcy,
 • czy wykonawca odpowiada za materiały przekazane przez zamawiającego,
 • czy zamawiający może wpływać na wykonanie umowy przez wykonawcę,
 • czy wykonawca odpowiada za wykonanie umowy według wskazówek zamawiającego.

4. GWARANCJA:

 • kto odpowiada z tytułu gwarancji,
 • kto może udzielić gwarancji,
 • czy sprzedawca odpowiada zawsze z tytułu gwarancji,
 • jakie są obowiązki gwaranta,
 • jak można modyfikować gwarancję,
 • jakie koszty ponosi gwarant,
 • jaki jest termin na załatwienie reklamacji,
 • gwarancja a rękojmia – czy jedna reklamacja wyklucza drugą,
 • odnawianie się gwarancji.

5. NIENALEŻYTE WYKONANIE USŁUGI:

 • za jakie szkody odpowiada usługobiorca
 • kiedy odpowiada usługobiorca
 • związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy
 • jak usługobiorca powinien naprawić szkodę

6. NIEWYKONANIE USŁUGI:

 • za jakie szkody odpowiada usługobiorca,
 • kiedy odpowiada usługobiorca,
 • związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy,
 • jak usługobiorca powinien naprawić szkodę.

7. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU REKLAMACJI:

 • procedura reklamacji,
 • jak napisać reklamację,
 • jak rozpatrzyć reklamację,
 • droga sądowa,
 • jak napisać pozew,
 • jak bronić się przed pozwem,
 • dowody w postaci opinii, ekspertyz itp.

8. ZWROTY TOWARÓW:

 • zwroty towarów zakupionych stacjonarnie,
 • zwroty towarów zakupionych na odległość (np. przez Internet, telefon),
 • zwroty towarów zakupionych poza lokalem (np. na targach, na stoisku),
 • kiedy kupujący może zwrócić towar,
 • jakie koszty zwrotu ponosi sprzedawca,
 • co jeżeli kupujący zwraca towar uszkodzony, używany,
 • zwroty towarów przez przedsiębiorców.

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Paweł Terpiłowski

radca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor oraz szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Gdzie i kiedy

Online 16 maj 2022

Gdzie i kiedy

Katowice 27 październik 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!