Rekomendacja Z KNF w praktyce - jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym.

O szkoleniu

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Z dniem 31 grudnia 2021 roku weszły w życie zaktualizowane „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06),1 zastępujące wcześniejsze wytyczne (EBA/GL/2017/12), które rozszerzyły zakres przedmiotowy poprzedniej regulacji. Praktyczne omówienie zmian pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników szkolenia o kolejne wymagania dotyczące oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie podstawowych obowiązków, na które wskazuje Rekomendacja Z, w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów w banku spółdzielczym oraz omówienie praktycznych sposobów stosowania regulacji banku dotyczących tej kwestii
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo: zarządów banków, członkowie rad nadzorczych, osoby pełniące kluczowe funkcje, pracownicy komórek do spraw zgodności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach, osoby zajmujące się HR, ryzykiem i outsourcingiem.

Program szkolenia

I. Podstawy prawne dotyczące ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktowi interesów w bankach:
1. Dyrektywa CRD.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczególnego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.
4. Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) – zakres nowych zagadnień.
5. Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach.
6. Metoda oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF.
7. Rekomendacja Z a Rekomendacja H – wzajemne relacje.
II. Podstawowe pojęcia:
1. Cel regulacji dotyczących ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktom interesów w banku.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Wewnętrzne regulacje banku spółdzielczego i ich rola w działaniu banku.
4. Kogo dotyczą zasady ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktowi interesów w banku.
5. Ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku.
III. Zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i wzajemne relacje rady nadzorczej i zarządu banku, odpowiedniość członków organów banku i osób pełniących kluczowe funkcje:
1. Funkcje rady nadzorczej i zarządu banku.
2. Skład, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej i zarządu banku.
3. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej.
4. Identyfikacja kluczowych funkcji w banku oraz powoływanie i odwoływanie osób pełniących te funkcje.
5. Odpowiedzialność i ocena odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku – praktyczne zastosowanie „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF”.
6. Zakres nowych zagadnień uregulowanych Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) – od dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w radzie nadzorczej i zarządzie.
IV. Standardy postępowania banku i konflikt interesów w banku:
1. Standardy postępowania banku.
2. Rola zasad etyki obowiązującego w banku.
3. Konflikty interesów na poziomie banku:
a. pojęcie,
b. rodzaje – przykłady,
c. polityka zarządzania konfliktami interesów w banku.
V. Polityka zlecania czynności na zewnątrz, zasady wynagradzania w banku oraz polityka dywidendowa:
1. Polityka zlecania czynności na zewnątrz.
2. Zasady wynagradzania w banku.
3. Polityka dywidendowa.
VI. Zarządzanie ryzykiem:
1. System zarządzania ryzykiem.
2. Kultura ryzyka.
3. Nowe produkty.
4. Polityka informacyjna i ujawnienia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.00-12.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
340
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 5 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!