Szkolenie

REKRUTACJA I SELEKCJA. ETAPY, STANDARDY, PROCEDURY, NARZĘDZIA

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie podstawowych czynności koniecznych przy planowaniu i realizacji procesu rekrutacji i selekcji pracowników z zewnętrznego rynku pracy.

Metody szkolenia
• ćwiczenia
• mini wykład
• omówienie/dyskucja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie umiejętności sporządzenia diagnozy bieżących potrzeb rekrutacyjnych
• wzrost umiejętności wykorzystania istniejącego w firmie opisu stanowiska do przygotowania profilu „idealnego kandydata”
• wzrost wiedzy dotyczącej wyboru optymalnych narzędzi wspomagających ocenę selekcyjną
• wzrost wiedzy na temat zasad analizy, weryfikacji, uzupełniania oraz wstępnej oceny aplikacji
• wzrost wiedzy dotyczącej wywiadów, m.in. zasad przeprowadzania wywiadu selekcyjnego i umiejętności wyciągania z niego wniosków stanowiących podstawę wyboru selekcyjnego
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie i/lub przeprowadzenie procesu naboru pracowników z zewnętrznego rynku pracy

Program szkolenia

I. Wskazanie i omówienie zależności między pierwszymi etapami przygotowania się do rekrutacji a efektywnością całej selekcji i ostatecznie jakością decyzji selekcyjnej.

1. Dokładna diagnoza potrzeby rekrutacyjnej
• analiza / tworzenie opisu stanowiska pracy w aspekcie merytorycznym, kompetencyjnym oraz administracyjnym
• określanie profilu osoby, pasującej do oczekiwań stanowiska

II. Reguły wyboru kanału i narzędzi rekrutacji i selekcji

1. Zasady wyboru kanału rekrutacji
• przegląd możliwości w zakresie źródeł kandydatów
• omówienie różnic w prowadzeniu procesu naboru uzależnionych od wyboru kanału rekrutacji

2. Zasady doboru narzędzi selekcyjnych i przegląd najważniejszych technik dostępnych na rynku
• omówienie metody wywiadów selekcyjnych (z naciskiem na wywiady behawioralne) w tym;
- wywiadu strukturalizowanego
- wywiadu na wpół strukturalizowanego
- wywiadu niestrukturalizowanego
- wywiadu panelowego
- wywiadu poświęconego faktom z życiorysu
- wywiadu sytuacyjnego
- wywiadu retrospekcyjnego
- wywiadu konfrontacyjnego
- wywiadu merytorycznego
• przegląd i omówienie metod oceny w postaci testów predyspozycji i motywacji zawodowych oraz profili osobowości rozpatrywanych w kontekście ról zawodowych

III. Ocena aplikacji i przygotowanie się do wywiadu selekcyjnego

1. Porządkowanie i wstępna ocena aplikacji, uzupełnianie / standaryzowanie danych.
2. Ostateczna ocena aplikacji i wybór grupy kandydatów przechodzących do procesu oceny selekcyjnej na bazie wywiadów i ewentualnie dodatkowych technik selekcyjnych.
3. Przygotowywanie scenariuszy wywiadów na podstawie informacji zawartych w aplikacjach.
4. Przygotowanie scenariuszy wywiadów w celu oceny wybranych lub podstawowych aspektów wyznaczających sposób funkcjonowania ludzi (podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja, relacje interpersonalne, organizacja/planowanie).

IV. Zasady przeprowadzania wywiadów selekcyjnych i umiejętności formułowania wniosków i w konsekwencji ocen

1. Formalne zasady prowadzenia wywiadu i aranżacji sytuacji wywiadu: kontrolowanie wizerunku firmy (marketing personalny / employer branding).
2. Reguły wyboru i formułowania pytań podczas wywiadu i analizowanie odpowiedzi.
© Copyright dr Kinga Padzik

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Cytat
DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 19 października 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1290 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!