Szkolenie: REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rekrutacja-i-selekcja-pracownikow--planowanie-zasobow-pracowniczych-68419

Informacje o szkoleniu

 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH


  ID szkolenia: 68419
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Kadry, HR
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel ***
  ul. Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST:
1. Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania i wdrożenia procedury doboru pracowników (rekrutacja, selekcja, adaptacja)
2. Nabycie wiedzy w zakresie posługiwania się różnymi metodami i narzędziami w procesie doboru
3. Nabycie umiejętności przygotowania różnych metod procesu selekcji ich adekwatnego zastosowania do indywidualnych potrzeb organizacji
4. Nabycie umiejętność efektywnego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
5. Nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze pokonywania psychospołecznych barier oceniania,
6. Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania podstaw marketingu personalnego oraz oceny efektywności procesu doboru pracowników.

Podczas szkolenia omawiane są najlepsze praktyki oraz typowe problemy i błędy osób rekrutujących. Elementy warsztatu umożliwiają praktyczne zmierzenie się z metodologią przygotowywania procesu, rekrutacyjnego. Poznając zasady formułowania kompetencji zawodowych uczestnicy szkolenia nauczą się przeprowadzać efektywny nabór kandydatów.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.orylion.pl

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest:
- dla osób, które kierują działami HR w organizacji
- dla menedżerów personalnych oraz dla właścicieli firm,
- dla osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru pracowników.
- specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
MODUŁ I - PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH JAKO PODSTAWOWY ELEMENT CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH.

Rekrutacja i selekcja w organizacji
Zagadnienia:
1. Strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, a polityka doboru pracowników.
2. Uwarunkowania procesu rekrutacji i selekcji.
3. Zarządzanie kompetencjami a procesy rekrutacji i selekcji.

Przygotowanie procesu rekrutacji
Zagadnienia:
1. Profil stanowiska pracy a profil kompetencyjny jako podstawa doboru kandydatów.
2. Źródła pozyskiwania pracowników oraz ocena ich użyteczności dla organizacji:
• kiedy i w jakich okolicznościach korzystać z określonych źródeł
3. Podstawy marketingu personalnego.
4. Wprowadzeni do controllingu personalnego w obszarze doboru pracowników.

MODUŁ II - DOBÓR I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Metody procesu rekrutacji i selekcji
Zagadnienia:
1. Rozmowa kwalifikacyjna.
2. Testy psychologiczne.
3. Formularze oparte na kompetencjach.
4. Kwestionariusze biograficzne.
5. Życiorysy zawodowe.
6. Grafologia i jej znaczenie.
7. Assessment Centre i jego zastosowanie w procesie rekrutacji:
• przygotowanie procedury
• przygotowanie i przeszkolenie zespołu oceniającego (budowanie lub weryfikacja kompetencji)
• ocena efektywności AC

Prowadzenie rekrutacji i selekcji
Zagadnienia:
1. Zasady przygotowania i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych:
• jak zorganizować miejsce spotkania
• jak zorganizować pracę w trakcie sesji rekrutacyjnej
• jak uzyskać jak najwięcej wiedzy o kandydacie
• jak właściwie odczytywać i zrozumieć zachowania i komunikaty werbalne oraz niewerbalne, (wykrywanie kłamstwa itp.)
2. Rozmowy kwalifikacyjne a zasada sprawiedliwości i błędy procesu oceniania.
• jak prowadzić spotkanie z kandydatem?
• jak rozmawiać o wynagrodzeniu?
3. Zastosowanie testów psychologicznych.
4. Zastosowanie testów opartych na próbach wykonania zadań.
5. Plusy i minusy zastosowania Assessment Centre .
6. Rekrutacja wewnętrzna – mocne i słabe strony.
7. Wybór najodpowiedniejszego kandydata
• jak udzielić informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym?

MODUŁ III - OKRES ADAPTACJI NOWOZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA

Programy adaptacyjne pracowników
Zagadnienia:
1. Wdrażanie nowych pracowników do organizacji.
2. Procedury oceniania w procesie adaptacji.
3. Programy mentoringu jako wspomaganie procesów adaptacyjnych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr Joanna Mesjasz
wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii Zarządzania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH