REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

O szkoleniu

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania i wdrożenia procedury doboru pracowników (rekrutacja, selekcja, adaptacja).

Cele szczegółowe:
• nabycie wiedzy w zakresie posługiwania się różnymi metodami i narzędziami w procesie doboru
• nabycie umiejętności przygotowania różnych metod procesu selekcji ich adekwatnego zastosowania do indywidualnych potrzeb organizacji
• nabycie umiejętność efektywnego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
• nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze pokonywania psychospołecznych barier oceniania,
• nabycie wiedzy w zakresie przygotowania podstaw marketingu personalnego oraz oceny efektywności procesu doboru pracowników

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca zespołowa i indywidualna
• dyskusja
• mini wykład
• analiza przypadku
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby, które kierują działami HR w organizacji
• menagerowie oraz właściciele firm
• osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru pracowników
• specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr

Program szkolenia

Moduł I Planowanie zasobów pracowniczych jako podstawowy element czynności rekrutacyjnych

1. Rekrutacja i selekcja w organizacji
• strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, a polityka doboru pracowników
• uwarunkowania procesu rekrutacji i selekcji
• zarządzanie kompetencjami a procesy rekrutacji i selekcji

2. Przygotowanie procesu rekrutacji
• profil stanowiska pracy a profil kompetencyjny jako podstawa doboru kandydatów
• źródła pozyskiwania pracowników oraz ocena ich użyteczności dla organizacji
- kiedy i w jakich okolicznościach korzystać z określonych źródeł
• podstawy marketingu personalnego
• wprowadzeni do controllingu personalnego w obszarze doboru pracowników

Moduł II Dobór i selekcja pracowników

1. Metody procesu rekrutacji i selekcji
• rozmowa kwalifikacyjna
• testy psychologiczne
• formularze oparte na kompetencjach
• kwestionariusze biograficzne
• życiorysy zawodowe
• grafologia i jej znaczenie
• Assessment Centre i jego zastosowanie w procesie rekrutacji
- przygotowanie procedury
- przygotowanie i przeszkolenie zespołu oceniającego (budowanie lub weryfikacja kompetencji)
- ocena efektywności AC

2. Prowadzenie rekrutacji i selekcji
• zasady przygotowania i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
- jak zorganizować miejsce spotkania
- jak zorganizować pracę w trakcie sesji rekrutacyjnej
- jak uzyskać jak najwięcej wiedzy o kandydacie
- jak właściwie odczytywać i zrozumieć zachowania i komunikaty werbalne oraz niewerbalne, (wykrywanie kłamstwa itp.)
• rozmowy kwalifikacyjne a zasada sprawiedliwości i błędy procesu oceniania
• jak prowadzić spotkanie z kandydatem?
• jak rozmawiać o wynagrodzeniu?
• zastosowanie testów psychologicznych
• zastosowanie testów opartych na próbach wykonania zadań
• plusy i minusy zastosowania assessment centre
• rekrutacja wewnętrzna – mocne i słabe strony
• wybór najodpowiedniejszego kandydata
- jak udzielić informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym?

Moduł III Okres adaptacji nowozatrudnionego pracownika

1. Programy adaptacyjne pracowników
• wdrażanie nowych pracowników do organizacji
• procedury oceniania w procesie adaptacji
• programy mentoringu jako wspomaganie procesów adaptacyjnych
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Kraków

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 280
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!