Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rekrutacja-i-selekcja-pracownikow-55285-id799

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie zawiera pakiet niezbędnych, nowatorskich, sprawdzonych metod rekrutacji i selekcji najwłaściwszych pracowników zgodnie z potrzebami organizacji.

Cel szkolenia:

Praktyczne przygotowanie uczestników do znalezienia najlepszych pracowników dla organizacji umożliwiające "dobre dopasowanie" - zwiększenie lojalności i zaangażowania kadry.

Metody szkoleniowe:

• wykład wsparty prezentacją multimedialną
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• studia przypadków
• dyskusja

Korzyści:

• Poznanie technik i metod planowania optymalnego zatrudnienia w oparciu o realne teraźniejsze i przyszłe potrzeby organizacji
• Pozyskanie umiejętności tworzenia elastycznych, adekwatnych do strategii organizacji opisów stanowisk
• Wypracowanie kompetencji budowy profilu osobowościowych kompatybilnych z opisami stanowisk pracy
• Zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy o systemach rekrutacji i selekcji pracowników, dających możliwość zatrudnienia najwłaściwszych kandydatów, wyszukiwania talentów na rynku pracy

Szkolenie skierowane jest do:

kierownicy i pracownicy działów personalnych, kierownicy prowadzący proces rekrutacji dla własnych komórek organizacyjnych

Program szkolenia:

1. Polityka rekrutacji i selekcji pracowników
• Metody przełożenia strategii organizacji na strategię ZZL
• Techniki i metody planowanie optymalnego zatrudnienia w organizacji
• Identyfikacja potrzeb kadrowych
• Sieć powiązań stanowisk pracy
• Praktyczne metody tworzenia efektywne opisu stanowisk pracy

2. Proces rekrutacji pracowników
• Formy i źródła poszukiwań kandydatów
• Czynniki przyciągające i zniechęcające kandydatów na rozpatrywane stanowisko pracy
• Zalety i ograniczenia stosowanych w praktyce metod rekrutacji
• Budowa adekwatnego do potrzeb profilu wymagań (profil zawodowy, celowy, kompetencyjny)
• Typologia MBTI
• Model osobowości PMO

3. Metody selekcji kandydatów
• Selekcja wstępna
• Analiza dokumentów celem wyszukiwania talentów
• Komunikacja w procesie selekcji
• Modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
• Sprawdzenie kompetencji kandydatów
• Rola systemów reprezentacji w procesie selekcji
• Metoda TOP
• Meta modele jako narzędzie selekcji
• Assessment Centre – Ośrodek Oceny
• Wybór najlepszego kandydata

4. Problemy selekcji i rekrutacji
• Błędy organizacyjne
• Błędy w procesie oceny
• Weryfikacja trafności procesu rekrutacji i selekcji

5. Wdrożenie pracownika jako element kończący proces rekrutacji
• Plan wprowadzania nowego pracownika do organizacji
• Szkolenie stanowiskowe
• Ocena po zakończeniu okresu próbnego

Informacje o prelegentach:

Beata Wernicka-Bełz

Absolwentka studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego oraz Polsko-Niemieckiego Studium Menadżerskiego o specjalizacji „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Doświadczenie zawodowe obejmuje szesnaście lat pracy dla firm z różnych branż na stanowisku Dyrektora HR. Realizuje lub współpracuje przy projektach HR dla wielu międzynarodowych i polskich klientów, dostarczając im rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji. Specjalizuje się w projektach doradczych z zakresu ZZL.
Prowadzi również szkolenia w tematyce HR (szczególnie z wartościowania stanowisk pracy i systemów ocen) oraz zagadnień miękkich. Posiada tytuł Master of NLP. Ma również istotne dokonania na polu analizy i oceny potencjału menadżerskiego realizując wiele projektów z tego zakresu oraz rekrutacji i selekcji personelu. Zespoły, którymi kierowała lub była członkiem, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi – co stanowi jej zawodową dewizę.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1490 netto od osoby

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Wydarzenie: REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW