Szkolenie: Rekrutacja i selekcja pracowników

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rekrutacja-i-selekcja-pracownikow-56133-id367

Informacje o szkoleniu

 • Rekrutacja i selekcja pracowników


  ID szkolenia: 56133
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources
 • Adres szkolenia:

  - Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław - w hotelu w centrum miasta.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20-21.02.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:30 – 16:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.02.20 - 2014.02.21 Warszawa (SOM 14114)

2014.02.24 - 2014.02.25 Poznań (SOM 14115)

2014.03.24 - 2014.03.25 Gdańsk (SOM 14116)

2014.03.24 - 2014.03.25 Wrocław (SOM 14117)

2014.03.24 - 2014.03.25 Warszawa (SOM 14118)

2014.04.28 - 2014.04.28 Poznań (SOM 14199)

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych.
Celem szczegółowym szkolenia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• przygotowania procedury selekcyjnej,
• tworzenia profilu wymagań zawodowych na dowolne stanowisko pracy,
• postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
• celowej analizy nadesłanych przez kandydatów aplikacji (CV),
• prowadzenia rozmów selekcyjnych,
• unikania błędów w ocenie kandydatów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, działania integrujące.

2. Rekrutacja i selekcja pracowników – zagadnienia wprowadzające:
- proces rekrutacji i selekcji – poszczególne etapy i ich waga oraz znaczenie dla naboru,
- model efektywnego doboru pracowników,
- konsekwencje „dobrej” i „złej” rekrutacji,
- rozmowa rekrutacyjna jako metoda:
• tworzenia wizerunku organizacji,
• budowania opinii o organizacji u potencjalnych klientów,
- koszty długotrwałej rekrutacji,
- koszty rezygnacji „dobrych” kandydatów w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego
- aspekt prawno-etyczny procesu rekrutacji
- kiedy pytanie jest dyskryminacją? - co można, czego nie można podczas rekrutacji.

3. Zastosowanie typowych metod selekcji pracowników:
- rodzaje metod selekcyjnych i ich wartość prognostyczna,
- kryteria wyboru właściwych metod (koszt, czasochłonność, trafność, rzetelność, bezstronność),
- baterie testów w procesie selekcji,
- symulacje w procesie selekcji,
- budowanie procesu selekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod.

4. Analiza opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych:
- specyfikacja stanowiska pracy,
- analiza profilu wymagań zawodowych,
- kwestionariusz osobowy – jakie zawrzeć w nim pytania,
- CV:
• preselekcja – czym jest i według jakiego algorytmu ją stosować,
• na co zwracać szczególną uwagę?
• jak interpretować przerwy i zmiany w przebiegu kariery zawodowej?
• co wyjaśniać w trakcie wywiadu kwalifikacyjnego?

5. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej:
- zapoznanie się z dokumentami,
- struktura rozmowy w zależności od struktury i treści zawartych w CV,
- kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji,
- rodzaje i funkcje pytań (otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające i pogłębiające, procesowo-celowe),
- pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań),
- przygotowanie pytań,
- jak pytać o „zakazane” kwestie?

6. Wywiad zawodowy jako podstawowa technika zdobywania informacji o kandydacie i wywiad kompetencyjny:
- rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych,
- wywiad kompetencyjny,
- struktura i sposób prowadzenia wywiadu zawodowego i kompetencyjnego,
- techniki prowadzenia wywiadów,
- trudne aspekty rozmowy rekrutacyjnej:
• autoprezentacja i prezentacja stanowiska pracy,
• w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach? (elastyczność i promowanie organizacji).

7. Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji:
- kluczowe błędy oceny,
- błędy jakim podlegam – analiza osobistych błędów i znalezienie sposobów zapobiegania im.

8. Wybór właściwego kandydata na stanowisko:
- najlepszy z kandydatów czy najlepszy w odniesieniu do wstępnych oczekiwań (profilu)?
- jak podjąć decyzję? - metody jakościowe i ilościowe.

Informacje o prelegentach:

Anna Subocz – Polańczyk - licencjonowany trener (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Matrik) i coach, (certyfikat International Coaching Community), Praktyk NLP, posiada Certyfikat Grid International (The Leadership Grid) oraz akredytację do pracy w oparciu o metodologię Discovery Insights; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej; socjoterapeuta, wieloletni praktyk biznesu. Od 1999 roku realizuje projekty szkoleniowe i rekrutacyjne. Swoją karierę rozpoczęła w Agencji Promocji JET jako rekruter i koordynator akcji marketingowych. W roku 2003 w ING Nationale Nederlanden Polska SA, objęła prowadzenie merytoryczne i logistyczne projektu Assessment Center, którego celem była rekrutacja Doradców Finansowo-Ubezpieczeniowych z wysokim potencjałem rozwojowym w obszarze sprzedaży i zarządzania. Do Jej zadań należała rekrutacja asesorów, ich szkolenie, opracowywanie zadań, logistyka projektu, interwencja w sytuacjach kryzysowych. Jest doradcą procesów HR-owych – począwszy od budowania modeli kompetencyjnych, poprzez rekrutację i rozwój (także praca z talentami, budowanie ścieżek kariery i systemów motywacyjnych) do ocen pracowniczych. Konsultowała wiele projektów z zakresu zarządzania przez kompetencje i cele, budowała procesy rekrutacyjne i systemy ocen. Prowadziła projekty z obszaru Assessment Center, Development Center, a także projekty coachingowe. W związku ze specjalizacją w zakresie wdrażania procesów HR-owych przygotowuje organizacje do zmiany (szkolenia i konsultacje). Obecnie działa jako niezależny trener, konsultant i coach świadcząc usługi dla organizacji i firm szkoleniowych. Uczestniczyła w wielu projektach szkoleniowych i konsultingowych wzmacniając i budując swoje kompetencje. Jest wykładowcą w szkołach wyższych (zagadnienia związane z metodologią Assessment Centre i Development Centre, budowaniem coachingowej kultury organizacji oraz z oceną pracowniczą i szkoleniami.

dr Marcin Żółtak – trener, praktyk biznesu, konsultant w obszarze zarządzania zmianą, uczenia się organizacyjnego oraz zarządzania procesami. Karierę zawodową rozpoczął w Philips Lighting Poland jako specjalista ds szkoleń, potem specjalista ds szkoleń zagranicznych, ostatecznie menedżer personalny odpowiedzialny za zarządzanie personelem w 6 centrach logistyczno - produkcyjnych Stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania rozwojem personelu i organizacji zajmował również w Auchan i Citibank. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w GFKAM, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WSB w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania na UAM w Poznaniu. W pracy wykorzystuje podejście systemowe i holistyczne (ukończony kurs terapii systemowej WTTS) do projektowania i wdrażania zmian w organizacjach, które łączą zarówno technologię jak i działania pracowników (w trakcie kurs zarządzania i usprawniania procesów organizacyjnych BPM Green Belt). Był członkiem zespołów wdrażających zmiany w: Volvo Busses, Elektroskandia, Eurocash, BZ WBK, Pepco, Piotr i Paweł, PZU, Yes. Prowadził liczne warsztaty z zakresu zarządzania personelem, zarządzania zmianą, kultury organizacyjnej dla: TopFarm, MAN Star Truck & Buses, PZU, PKO, Millenium Bank, Henkel, WBK, Bridgestone, Castorama, Kingspan, Citibank, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Firma Oponiarska Dębica, Gerling i inne. Od 2008 pracuje również, jako coach w standardzie ICC. W pracy efektywnie wykorzystuje doradztwo, podejście projektowe, szkolenia, warsztaty, action learning.

Ewa J. Wytrążek – doradca biznesowy, niezależny konsultant i trener. Inicjatorka, współzałożycielka i prezes zarządu Fundacji Wiedza i Przedsiębiorczość (od 2004 roku) ukierunkowanej na wspieranie innych w procesie ich rozwoju zawodowego poprzez dostarczanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i korzystanie z pozytywnych doświadczeń. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Leona Koźmińskiego (program MBA). Ukończyła także Akademię Sprzedaży Brian Tracy Int. oraz London School of Public Relations. Jest praktykiem zarządzania, specjalistą w zakresie coachingu managerskiego, budowania wizerunku, wystąpień publicznych. Realizowała projekty związane z opracowywaniem matryc i macierzy kompetencyjnych, wsparciem procesów sprzedaży, rekrutacją i selekcją pracowników. Szkoliła kadrę kierowniczą i pracowników średniego szczebla. Dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, prowadząc zajęcia w WWSH w Warszawie. Współautorka książek: „Skuteczna sprzedaż” (C.H. Beck, 2005) oraz „Metody wspierania procesu sprzedaży” (C.H. Beck, 2008). Wybrane firmy i instytucje, na rzecz których pracowała/realizowała projekty lub szkolenia: Airport Cleaning Service Sp. z.o.o, Akzo Nobel, Aviva, Fidelis.Net, Firma 2000, Instytut Zarządzania, Matrix.pl, Medycyna Rodzinna SA, OSM Consult sp. z o.o., Otawa Group, Polska Agencja Prasowa S.A., Pivotal Polska, Spółdzielnia Pracy Polityka (wydawca tygodnika „Polityka”), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Sage Symfonia, TRW ISCS oraz inne.

Agnieszka Pilińska-Kępowicz – doświadczony trener, z wykształcenia psycholog -– absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada szereg certyfikatów trenerskich oraz ukończone podyplomowe studia w zakresie zarządzania oraz specjalistyczne trenerskie w obszarze umiejętności poznawczych. Przez wiele lat odpowiedzialna za kierowanie działami realizującymi politykę personalną (zawierającymi m.in. struktury odpowiedzialne za szkolenia) w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych. W chwili obecnej zarządza sekcją HR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W portfelu trenera posiada szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. ocena i wartościowanie stanowisk pracy, procesy rekrutacyjne, implementacja polityki szkoleniowej, budowanie ścieżek rozwoju zawodowego) oraz umiejętności miękkich (m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, zarządzania czasem i stresem oraz rozwiązywania konfliktów). Twórca wielu symulacyjnych gier strategicznych dla kadry kierowniczej sektora publicznego i prywatnego.


*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT - Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1390 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1290 zł/os +23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Rekrutacja i selekcja pracowników