Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie przygotowania i wdrożenia procedury doboru pracowników (rekrutacja, selekcja, adaptacja), oraz nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się różnymi metodami i narzędziami w zakresie całej procedury doboru pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szczegółowe cele:

 • nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze pokonywania psychospołecznych barier oceniania
 • nabycie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • nabycie wiedzy w zakresie przygotowania podstaw marketingu personalnego oraz oceny efektywności procesu doboru pracowników
 • nabycie umiejętności przygotowania różnych metod procesu selekcji ich adekwatnego zastosowania do indywidualnych potrzeb organizacji

Poznając zasady formułowania kompetencji zawodowych uczestnicy szkolenia nauczą się przeprowadzać efektywny nabór kandydatów. Podczas szkolenia omawiane są najlepsze praktyki oraz typowe problemy i błędy osób rekrutujących. Elementy warsztatu umożliwiają praktyczne zmierzenie się z metodologią przygotowywania procesu, rekrutacyjnego.

Jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakim dysponują firmy są ludzie. Zdolność do rozwoju i przetrwania firmy, jej sukcesy na rynku są uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych i nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim od doskonale zorganizowanego, zintegrowanego i dobrze przygotowanego zespołu pracowników.

Rekrutacja zajmuje ważne miejsce, co świadczy o jej istotności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwia przyjęcie odpowiedniej kadry, która decyduje o sukcesie firmy. Pozyskiwanie pracowników decyduje w dużym stopniu o losach organizacji, o jej rozwoju, sukcesach na rynku, osiąganiu wyników lepszych od konkurencji. Poprawnie przeprowadzona rekrutacja i selekcja daje gwarancję zatrudnienia osoby, która będzie odpowiadała wymaganiom stanowiska i szybko zaadaptuje się do nowego środowiska pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest:

 • dla osób, które kierują działami HR w organizacji
 • dla menedżerów personalnych oraz dla właścicieli firm,
 • dla osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru pracowników.
 • specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

Program szkolenia

MODUŁ I - PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH JAKO PODSTAWOWY ELEMENT CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH.
A. Rekrutacja i selekcja w organizacji

 1. Strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, a polityka doboru pracowników.
 2. Uwarunkowania procesu rekrutacji i selekcji.
 3. Zarządzanie kompetencjami a procesy rekrutacji i selekcji.

B. Przygotowanie procesu rekrutacji

 1. Profil stanowiska pracy a profil kompetencyjny jako podstawa doboru kandydatów.
 2. Źródła pozyskiwania pracowników oraz ocena ich użyteczności dla organizacji - kiedy i w jakich okolicznościach korzystać z określonych źródeł
 3. Podstawy marketingu personalnego.
 4. Wprowadzeni do controllingu personalnego w obszarze doboru pracowników.

MODUŁ II - DOBÓR I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
A. Metody procesu rekrutacji i selekcji

 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Testy psychologiczne.
 • Formularze oparte na kompetencjach.
 • Kwestionariusze biograficzne.
 • Życiorysy zawodowe.
 • Grafologia i jej znaczenie.
 • Assessment Centre i jego zastosowanie w procesie rekrutacji: przygotowanie procedury; przygotowanie i przeszkolenie zespołu oceniającego (budowanie lub weryfikacja kompetencji); ocena efektywności AC

B. Prowadzenie rekrutacji i selekcji

 1. Zasady przygotowania i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: jak zorganizować miejsce spotkania; jak zorganizować pracę w trakcie sesji rekrutacyjnej; jak uzyskać jak najwięcej wiedzy o kandydacie; jak właściwie odczytywać i zrozumieć zachowania i komunikaty werbalne oraz niewerbalne
 2. Rozmowy kwalifikacyjne a zasada sprawiedliwości i błędy procesu oceniania: jak prowadzić spotkanie z kandydatem? jak rozmawiać o wynagrodzeniu?
 3. Zastosowanie testów psychologicznych.
 4. Zastosowanie testów opartych na próbach wykonania zadań.
 5. Plusy i minusy zastosowania Assessment Centre.
 6. Rekrutacja wewnętrzna – mocne i słabe strony.
 7. Wybór najodpowiedniejszego kandydata - jak udzielić informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym?

MODUŁ III - OKRES ADAPTACJI NOWOZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA
A. Programy adaptacyjne pracowników

 1. Wdrażanie nowych pracowników do organizacji.
 2. Procedury oceniania w procesie adaptacji.
 3. Programy mentoringu jako wspomaganie procesów adaptacyjnych.

Czas trwania

2 dni,Zakopane, 3 dni

Prelegenci

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MS TEAMS
Zespół Pensjonatów Antałówka

Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie w Warszawie
za osobę
1 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
770
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie w Zakopanem
za osobę
2 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłosznia na szkolenie

Możliwość skorzystania z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Nabór prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa (kontakt z właściwym PUP)

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!