Szkolenie

Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i VAT

O szkoleniu

• Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie konsekwencji działań o charakterze marketingowych na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady rozliczania reklamy, reprezentacji, sponsoringu, sprzedaży premiowej, premii pieniężnych, rabatów oraz innych działań o charakterze promocyjno-marketingowym. Przedmiotem szkolenia są zarówno kwestie związane z zaliczaniem ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie podatkiem VAT, w tym możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego, jak i zagadnienia związane z ustaleniem obowiązku opodatkowania przychodów po stronie obdarowanego (kontrahenta, pracownika).
Kto powinien wziąć udział?
• Kadra kierownicza, rachuby, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy

Program szkolenia

1 Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.
2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację m.in.:
• upominki, poczęstunki dla kontrahentów,
• b) wydatki na dekoracje biura,
• c) hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
• d) kartki świąteczne itp.
3. Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę m.in.:
• organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
• reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
• upominki reklamowe, tablice reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
• reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

8. Świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy np.:
• wydatki pracodawcy - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i dokumentowania,
• wydatki sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• wydatki pracodawcy na działalność socjalną sfinansowane z innych źródeł, niż ZFŚS,
• wydatki, które nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS.

9. Wydatki pracodawcy na m.in.: szkolenia, spotkania i wyjazdy integracyjne, opiekę medyczną, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty itp. - ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

10. Używanie przez pracowników, członków zarządu, menedżerów itp. służbowych samochodów do celów prywatnych – zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i stosowania zwolnienia zabezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

11. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku VAT np.:
• zasady rozliczania VAT w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
• upominki i nagrody dla kontrahentów,
• poczęstunki dla kontrahentów,
• użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
• import i eksport usług reklamowych,
• przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
• „refakturowanie”.

12. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

13. Zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.

14. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

15. Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, zleceniobiorców, kontrakty menedżerskie itp. w aspekcie podatku VAT m.in.:
• czynności podlegające opodatkowaniu VAT,
• zasady dokumentowania świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów,
• świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
• świadczenia wynikające z przepisów BHP – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
• zakup usług obcych na potrzeby pracowników, członków zarządu, zleceniobiorców itp.,
• zasady ustalania podstawy opodatkowania,
• moment powstania obowiązku podatkowego.


18. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników, członków zarządu, menedżerów itp. – zasady rozliczania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

19. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

20. Pozostałe zagadnienia.

21. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prelegenci

Cytat
Ekspert z dziedziny podatków, wykładowca uczelni wyższych z zakresu prawa podatkowego m.in. Politechniki Śląskiej, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat.

Gdzie i kiedy

Częstochowa 11 czerwca 2013
Hotel Wenecki

Częstochowa

centrum

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Bielsko Biała 07 czerwca 2013
Hotel Qubus

Bielsko Biała

centrum

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
+VAT
330 PLN
Cena zawiera:
  • materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków
Wadowicka 8A
woj. małopolskie
Firma EURODIRECT powstała w Krakowie, w listopadzie 1993 roku. We wrześniu 1994 roku został uruchomiony ośrodek w Katowicach i w tym kształcie firma Eurodirect s.c. istniała do 2001 roku kiedy to właściciele podjęli decyzje o przekształceniu jej w sp...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków Wadowicka 8A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!