Reprezentacja, reklama, sponsoring – aspekty w podatku VAT oraz podatkach dochodowych

O szkoleniu

2014.02.21 Kraków

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie konsekwencji działań o charakterze marketingowych na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady rozliczania reklamy, reprezentacji, sponsoringu, sprzedaży premiowej, premii pieniężnych, rabatów oraz innych działań o charakterze promocyjno-marketingowym. Przedmiotem szkolenia są zarówno kwestie związane z zaliczaniem ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie podatkiem VAT, w tym możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego, jak i zagadnienia związane z ustaleniem obowiązku opodatkowania przychodów po stronie obdarowanego (kontrahenta, pracownika).
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

I. Reklama

1. Definicja reklamy.

2. Reklama w prasie radiu, telewizji oraz Internecie.

3. Reklama publiczna w inny sposób (billboardy).

4. Konkursy ogłaszane, emitowane w środkach masowego przekazu.

5. Gadżety opatrzone logo jako wydatek reklamowy.

6. Strój, ubiór pracowników jako wydatek reklamowy.

7. Wydatek na reklamę jako koszt uzyskania przychodu.

8. Wydatek na reklamę. Kiedy koszt bezpośredni a kiedy koszt pośredni?

9. Obowiązek naliczenia VAT – u należnego.

10. Czy VAT należny stanowi koszt uzyskania przychodu?

11. VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt uzyskania przychodów.

12. Kiedy podatek zryczałtowany a kiedy zwolnienie z PIT?

13. Kiedy PIT 8 – AR a kiedy PIT – 8C?

14. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie wydatków reklamowych.

II. Reprezentacja

1. Definicja reprezentacji.

2. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – zmiana w podejściu do definicji reprezentacji.

3. Konsumpcja z kontrahentem jako wydatek reprezentacyjny.

4. Gadżety opatrzone logo jako wydatek reprezentacyjny.

5. Strój, ubiór pracowników jako wydatek reprezentacyjny.

6. Wystój wnętrza jako wydatek reprezentacyjny.

7. Wydatek na reprezentację jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodów.

8. Obowiązek naliczenia VAT – u należnego.

9. Czy VAT należny stanowi koszt uzyskania przychodu?

10. VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt uzyskania przychodów.

11. Zakres zwolnienia z PIT.

12. Zakres obowiązku wystawienia PIT – 8C.

13. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie wydatków reprezentacyjnych.

III. Sprzedaż premiowa / rabaty, upusty i premie pieniężne

1. Definicja sprzedaży premiowej.

2. Sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna.

3. Wydatki na organizację sprzedaży premiowej oraz nagrody w sprzedaży premiowej a koszty uzyskania przychodów.

4. Nagrody w sprzedaży premiowej a opodatkowanie na gruncie PIT – zakres zwolnienia z PIT. Obowiązek wystawienia Pit 8C i PIT 8 AR.

5. Zasady opodatkowania sprzedaży premiowej na gruncie VAT.

6. Rabaty, upusty i premie pieniężne – zasady opodatkowania.

IV. Sponsoring

1. Definicja sponsoringu, w tym definicja sponsoringu w przepisach szczególnych:
a) sponsoring rzeczowy i pieniężny,
b) sponsoring a darowizna.

2. Obowiązki dokumentacyjne i informacyjne w zakresie sponsoringu.

3. Wydatki związane ze sponsoringiem jako koszty uzyskania przychodów.

4. Sponsoring a zakres opodatkowania na gruncie VAT.

V. Organizacja konkursów oraz targów i konferencji

1. Definicja konkursu. Konkursy w prasie, radiu, telewizji i internecie.

2. Organizacja targów i konferencji.

3. Wydatki na organizację konkursów i nagrody w konkursach jako koszty uzyskania przychodów.

4. Wydatki na organizację targów i konferencji jako koszty uzyskania przychodów.

5. Nagrody w konkursach – zakres opodatkowania i zwolnienia na gruncie PIT.

6. Udział w targach i konferencjach a opodatkowanie PIT.

7. Zasady rozliczania konkursów oraz targów i konferencji na gruncie VAT.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (zleceniobiorców / członków organów)

1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników a koszty uzyskania przychodów.

2. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników– zasady opodatkowania na gruncie PIT.

3. Zakres opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie VAT.

4. Szczególne rodzaje świadczeń na rzecz pracowników – zasady opodatkowania:
a) abonamenty medyczne,
b) ubezpieczenie OC członków organów,
c) imprezy integracyjne,
d) szkolenia, narady konferencje,
e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
f) strój / ubiór pracowników,
g) podróże służbowe,
h) świadczenia z BHP oraz świadczenia socjalne i ZFŚS,
i) samochody i telefony służbowe na cele prywatne.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Grzegorz Niebudek – prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adw. Marcina Górskiego. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Hubert Grzyb – prawnik, Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adw. Marcina Górskiego. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego oraz optymalizacji podatkowej, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Współpracował z wielom podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Doświadczony wykładowca z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), w szczególności z zakresu dokumentowania transakcji gospodarczych oraz zmian w VAT w 2013 r., jak również z zakresu podróży służbowych. zarówno na szkoleniach otwartych, jak i zamkniętych dla firm z różnych sektorów i branż.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 marzec 2014
centrum w/w miast. Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 luty 2014
centrum miasta

Kraków

*

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 490 zł + 23%VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 440 zł/os + 23% VAT.
490
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!