Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/resurs-udt-w-praktyce-73780-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Od 6 grudnia 2018 roku każde urządzenie podlegające dozorowi UDT musi mieć obliczony resurs, czyli bezpieczny okres eksploatacji.
Eksploatujący UTB mają obowiązek odtworzyć przebieg eksploatacji i ocenić stan techniczny urządzenia. Jest to niezbędne do zarejestrowania urządzenia w UDT i wykonania przeglądów technicznych.
Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego stwarza wiele problemów podmiotom eksploatującym UTB. Wiele firm do dziś nie wywiązało się z nowych obowiązków.

Podczas warsztatów przewidziano czas na ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują dokumentacje resursu UTB. Wieloletni Inspektor wyjaśni wszystkie wątpliwości i sytuacje trudne.

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami dotyczącymi obliczania resursu dla poszczególnych urządzeń, wypełnianiem dokumentów, przygotowaniem protokołów z przeglądów.

Szkolenie skierowane jest do:

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy)
 • firmy odpowiedzialne za:
  – instalowanie,
  – naprawę,
  – modernizację,
  – wytwarzanie
  urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń transportu bliskiego w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

 1. Omówienie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego.
 2. Ostatnie zmiany w ustawie o dozorze technicznym – co z nich wynika dla eksploatujących i modernizujących urządzenie transportu bliskiego.
 3. Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego z czerwca 2019 roku.
 4. Omówienie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
 5. Opracowanie dokumentacji resursu UTB w praktyce
 6. Wytyczne dotyczące wykonywania oceny stanu technicznego urządzenia
  – skąd wziąć dane do dokumentacji?
 7. Omówienie ramowej dokumentacji resursu UTB – przykłady praktyczne w zakresie pisania Dokumentacji Resursu UTB.
 8. Wskazówki w zakresie samodzielnego opracowania dokumentacji resursu dla różnych rodzajów UTB, którymi są zainteresowani uczestnicy szkolenia. Gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady dotyczące wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego takich jak: wciągnik wciągarka, suwnica, żuraw, układnica, dźwignik, wyciąg towarowy, podest ruchomy, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, schody i chodniki ruchome, wózków jezdniowych podnośnikowych, dźwigów, dźwignic linotorowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych tzw. „karuzel”, urządzenie do przeładunku kontenerów, przeciągarki pojazdów szynowych.
 9. Zasady opracowania protokołu przeglądu specjalnego UTB
 10. skąd pobrać dane – omówienie ramowego protokołu przeglądu specjalnego UTB – przykłady praktyczne w zakresie wykonania przeglądu specjalnego i pisania Protokołu Przeglądu Specjalnego UTB.
 11. Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego z czerwca 2019 roku
 12. Najczęstsze błędy i uchybienia podczas:
  – pisania dokumentacji resursu UTB
  – wykonania przeglądu specjalnego UTB i opracowania na jego podstawie protokołu przeglądu specjalnego.
  – w jakich sytuacjach inspektor UDT może tych dokumentów nie przyjąć
 13. Zmiany w zakresie wykonywania prób przeciążeniowych. Zasady wykonywania prób przeciążeniowych urządzeń transportu bliskiego – przykłady praktyczne.
 14. Odpowiedzialność pracodawcy-użytkownika  za opracowanie dokumentacji resursu UTB i protokołu przeglądu specjalnego po jego wykonaniu.
 15. Udokumentowanie braku konserwatora podczas badania UDT.
 16. Definicja modernizacji i napraw.
 17. Modernizacja i/lub naprawa okazjonalna.
 18. Wymagania prawne dla operatorów i/lub konserwatorów.
 19. Nowe kategorie uprawnień dla operatorów i/lub konserwatorów.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi haryzmatyczny wykładowca, wieloletni Kierownik Działu Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego z bogatą praktyką i doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich bezpieczeństwa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł brutto za 1 osobę
 • 1850 zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 


Wydarzenie: Resurs UDT w praktyce