Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rising-leaders-program-rlp-75537-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Rising Leaders Program (RLP)


  ID szkolenia: 75537
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  48 godzin, 6 dni
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów, którzy  dopiero zaczynają swoją karierę w tej roli, oraz dla osób, które w przyszłości chcą pracować jako menedżerowie.

Program szkolenia RLP został stworzony przez najlepszych ekspertów IBD Business School na podstawie doświadczeń w pracy z nowymi menedżerami i wiedzy o wyzwaniach, przed jakimi stoją. Jest oparty na autorskich badaniach kadry menedżerskiej, rzetelnej wiedzy naukowej oraz praktyce w zagranicznych i polskich organizacjach. Polecany dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z zarządzaniem oraz  poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć kompetencje menedżerskie i wejść w świat leadershipu.

Rising Leaders Program to szkolenie menedżerskie, które daje solidną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego, koncentruje się na umiejętnościach, które decydują o skutecznym i odpowiedzialnym przywództwie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • przyszłych menedżerów
 • menedżerów
 • kierowników projektu
 • właścicieli firmy

Program szkolenia:

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU. JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

Kluczowe cele sesji to:

 • Rozwijanie kompetencji komunikacji menedżerskiej w budowaniu relacji, współpracy i kierowaniu zespołem
 • Poznanie różnych rodzajów komunikatów: budujących autorytet, kreujących współpracę, motywujących, dyscyplinujących itp.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji menedżerskiej
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia kluczowych rozmów menedżerskich
 • Rozwijanie kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach w komunikacji menedżerskiej
 • Rozwijanie skuteczności w  stawianiu granic  z zachowaniem szacunku dla rozmówcy

 

Program sesji

Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Jak się komunikować, żeby dojść do sedna sprawy?
 • Od czego zależy skuteczność komunikacyjna? Jak ją wzmacniać?
 • Jakie są sposoby komunikowania się nastawione na realizację celów i wzmacnianie relacji zespołowych
 • Jak budować zaufanie
 • Jak zarządzać dyskusją w grupie
 • W jaki sposób komunikować się, aby dojść do rozwiązań przy zachowaniu ekonomii czasowej spotkań
 • Jak zapanować nad szumem informacyjnym, czyli oddzielać nieistotne informacje – jako ważna umiejętność w biznesie i w dochodzeniu do rozwiązań problemu

Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?

 • Komunikacja jako podstawowe narzędzie menedżera w budowaniu i rozwijaniu zespołu
 • Wpływ przyjaznego systemu komunikacji na atmosferę współpracy i motywację do działania
 • Na czym polega skuteczna komunikacja w miejscu pracy?
 • Moja sprawność komunikacyjna – test
 • Komunikacja w zespole i pomiędzy zespołami
 • Bariery w procesie komunikacji i ich konsekwencje
 • Interpretowanie, oskarżanie, przenoszenie odpowiedzialności, wycofanie, pozorna zgoda, wydawanie poleceń – monitoring zachowań niekonstruktywnych w pracy zespołowe

Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera

 • Sztuka dialogu – jak rozmawiać z zespołem?
 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne w komunikacji werbalnej
 • Techniki aktywnego słuchania – Komunikacyjny Panel Sterowania
 • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań
 • Zwroty zabezpieczające zrozumienie i relacje
 • Unikanie nieporozumień i chaosu informacyjnego
 • Mowa ciała jako ważny kontekst wypowiedzi
 • Komunikacja jako podstawa budowania relacji w zespole
 • Katalog efektywnych narzędzi komunikacyjnych dla poszczególnych obszarów problemowych

Kluczowe rozmowy menedżera – katalog

 • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do rozwoju
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Narzędzia Jednominutowego Menedżera: jednominutowe cele, jednominutowe pochwały i jednominutowe reprymendy
 • Przekazywanie zadań, delegowanie, monitorowanie
 • Trudne rozmowy

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA. DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności zespołów i pracy zespołowej w organizacji
 • Rozwijanie konstruktywnych ról grupowych, budujących współpracę
 • Wzmacnianie umiejętności pobudzania zespołu do brania odpowiedzialności
 • Rozwijanie umiejętności budowania, rozwijania zespołu i zarządzania zespołem
 • Wzmacnianie kompetencji podnoszenia efektywności pracy zespołowej

Program sesji

Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • W jaki sposób synchronizować działania zespołowe, aby wzmacniać efektywność współdziałania i osiągać zamierzone cele?
 • Co to znaczy budować dobrą współpracę?
 • Jakie formy komunikacji są najbardziej skuteczne do budowania efektywnej współpracy?
 • W jaki sposób przekonać zespół i konstruktywnie wywierać wpływ na innych
 • Jakie są role zespołowe i w jaki sposób budować efektywność zespołu?
 • Jak zapobiegać trudnym sytuacjom i radzić sobie z napięciami w zespole

Praca zespołowa – zagadka efektywności w biznesie rozwikłana

 • Test – diagnoza ról grupowych
 • Katalog zachowań promujących  współdziałanie oraz szczepionki przeciwko działaniom utrudniającym współpracę
 • Jak budować zaufanie  – czy w biznesie potrzebne jest zaufanie i co możemy osiągnąć dzięki wzajemnemu zaufaniu w zespole?
 • Diagnoza własnych sposobów funkcjonowania w zespole
 • Inteligencja emocjonalna – warunek sukcesu w pracy z innymi ludźmi

Jak zbudować i rozwijać zespół – metody, narzędzia

 • Rola wizji w budowaniu zaangażowania członków zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Tworzenie wspólnych norm i zasad
 • Metody koncentrowania zespołów wokół zadań i celów
 • Metody budowania i wzmacnianie pozytywnych relacji w zespole
 • Docenianie członków zespołu
 • Budowanie spoistości zespołu – narzędzia
 • Metody promowania pracy zespołowej jako stylu działania

 Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera

 • Cooperation – Based Leadership – czyli sukces menedżera tkwi w jego zespole
 • Kreowanie kultury współpracy i zespołowości w organizacji – metody
 • Potencjał menedżera w kreowaniu zespołowości – wymiary HPI®:
  • stabilność
  • ambicja
  • towarzyskość
  • wrażliwość interpersonalna
  • systematyczność
  • dociekliwość
  • otwartość na wiedzę

 

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU. FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności wykorzystania kluczowych zasobów w pracy: czasu, ilości i rodzaju zadań, kompetencji pracowników
 • Zdobycie umiejętności formułowania celów i zadań
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania
 • Rozwój umiejętności optymalnego określania ram czasowych w celu kontroli realizacji zadań
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy

Symulacyjna gra szkoleniowa otwierająca szkolenie

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • Jak optymalizować pracę zespołu?
 • Na czym polega optymalna organizacja czasu?
 • Jakie korzyści biznesowe (m.in. poprawę wyniku finansowego) przynosi efektywne wykorzystanie czasu i ludzi?
 • Jak ustalać priorytety i w przypadku nadmiaru zadań – rezygnować z tych mniej ważnych?
 • Jak zarządzać zadaniami w zespole – komu i które zadania przydzielać?
 • Jak ustalać racjonalnie terminy realizacji zadań?
 • Jak planować kolejność realizacji zadań i unikać marnowania czasu?

Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem

 • Test osobistych wartości: wartości osobiste i indywidualne priorytety życiowe a narzędzia zarządzania czasem
 • Ile kosztuje czas? – ocena kosztów niewłaściwego spożytkowania czasu
 • Dwie postawy życiowe – dwa modele w podejściu do zarządzania czasem: Allen i Covey
 • Jakie ma skutki postawa pro-aktywna i reaktywna – jak uczyć podwładnych postawy proaktywnej?
 • „Złodzieje i pożeracze czasu” versus „pomocnicy czasu”
 • Sporządzanie budżetu czasu – czyli na co zużywamy nasz menedżerski czas?
 • Metaplan: co kradnie mój czas? zadanie grupowe – katalog przeszkód optymalnego wykorzystania czasu

Cele i priorytety – klucz do efektywności

 • Priorytety krótko i długofalowe. Konflikt priorytetów.
 • Cele a priorytety – zasada Eisenhowera, matryca Covey
 • Sposoby radzenia sobie z nadmiarem zajęć
 • Modele definiowania celów – SMART
 • Przekazywanie celów pracownikom
 • Praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady

Tajemnica GTD Getting Things Done

 • Metodyka Getting Things Done – „Zarządzanie strumieniem zadań” – praktyczne poznanie i wytrenowanie techniki zarządzania zadaniami
 • „Mój własny system organizacji zadań” – opracowanie indywidualnych systemów

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Katarzyna Konieczna - trener/ konsultant/ coach

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Magdalena Olechnowicz - senior trener/ senior konsultant

Gerard Opiełka - trener/ konsultant

Maciej Polański - senior trener

Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

Andrzej Stępień - trener/ coach

Wojciech Zatorski - trener

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6700 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne
 • 5130 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online

Cena zawiera:

obejmuje udział w zajęciach grupowych, indywidualny raport diagnostyczny, indywidualną sesję feedbackową, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 6100 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Rising Leaders Program (RLP)