Szkolenie: RODO - W PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rodo---w-praktycznym-zastosowaniu-69934

Informacje o szkoleniu

 • RODO - W PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU


  ID szkolenia: 69934
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 10-11.05.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin edukacyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie prowadzone w formie wybitnie interaktywnej. Prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia gorąco zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących wdrożyć w podmiocie zasady i procedury RODO.

Program szkolenia:

Program szkolenia - warsztatów

Część 1 (1 dzień)

- Zapoznanie się z ogólnymi zasadami stosowania RODO, w tym:

1. Definicje m.in. - *dane osobowe, *przetwarzanie, *ograniczenie przetwarzania, *profilowanie, *pseudonimizacja, *zbiór danych, *administrator, *podmiot przetwarzający, *odbiorca, *strona trzecia, *zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, *zbiór, *rejestr zbiorów, *umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym m.in.:

- przetwarzania,
- zbierania,
- stosowania oraz ograniczania,
- uaktualniania,
- przechowywania,
- ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem

3. Warunki wyrażenia zgody przez osobę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych w tym:

- szczególnych kategorii (dane wrażliwe),
- dane zwykłe,
- cel przetwarzania,

5.Klauzule informacyjne w tym w przypadku zbierania danych:

- od osoby, której dane dotyczą,
- nie od osoby, której dane dotyczą.

6. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą, w tym do:

- sprostowania danych,
- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
- ograniczenia przetwarzania danych,
- do przenoszenia danych,
- do sprzeciwu,
- automatyzowania podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu,
- do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi
przetwarzającemu,
- odszkodowania.

7. Obowiązki administratora danych osobowych.

8. Obowiązki przetwarzającego dane osobowe.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym przez:

- pracowników,
- serwisantów,
- zleceniobiorców,
- praktykantów,
- osób trzecich np. wolnotariuszy.

10. Zasady rejestrowania czynności przetwarzania danych, w tym zasady stosowania:

- Rejestru (jawnego na BIP-e) czynności przetwarzania danych osobowych.
- Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych.


11. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych pod względem technicznym i organizacyjnym.

12. Współpraca z organem nadzorczym Prezesem Ochrony Danych Osobowych (czytaj GIODO), w tym m.in. zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

13. Zasady zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

14. Wymagania w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

15. Zasady funkcjonowania i status Inspektora ochrony danych osobowych.

16. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.


Cześć 2 (2-gi dzień) - omówienia + warsztaty


I. Podstawy tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych

II. Ewidencja procedur ochrony danych osobowych

III. Zasady tworzenia wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych

IV. Zakres elementów wewnętrznych procedur w tym:

- w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Rejestrów Ewidencji upoważnień
- Oświadczeń o poufności ochrony danych
- Itp.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Teresa Curzytek -Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji, audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych z normą ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych ochrony danych osobowych. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie m.in. z zakresu prawa administracyjnego, kancelarii-biurowości oraz ochrony danych osobowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy wysyłać poczta, emailem, albo poczta.
Zgłoszenie dostępne pod adresem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Wydarzenie: RODO - W PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU