Szkolenie

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

O szkoleniu

Począwszy od 25 maja 2018 r. system prawny z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce został gruntownie zmieniony. Większość instytucji publicznych i prywatnych została zobowiązana do bezpośredniego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) zwanego RODO.

RODO określane jest często jako „rewolucyjna” regulacja w zakresie ochrony danych osobowych.

W praktyce pojawiło się i nadal się pojawia wiele wątpliwości, jak stosować rozporządzenie RODO, by z jednej strony ochrona danych osobowych nie stała się uciążliwością, która uniemożliwia sprawne działanie, a z drugiej strony, by właściwie zabezpieczyć interesy osób, których dane są przetwarzane i podlegają ochronie.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że organ nadzoru w Polsce nałożył już pierwsze kary pieniężne za brak zgodności z RODO zarówno na podmioty z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych i najczęściej występujących problemów ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych oraz wskazówki praktyczne dotyczące sposobów postępowania z danymi zgodnie z przepisami.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami i podsumowanie oraz rozszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy, a także omówienie wątpliwości, wymianę doświadczeń, uzyskanie pomocy i wskazówek w rozwiązaniu przypadków z praktyki.

Szkolenie stanowi kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych według RODO i przepisów krajowych.

Na szkoleniu:

- omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany wprowadzone przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie definiowania danych osobowych podlegających ochronie, w tym szczególnych kategorii danych, zasad przetwarzania danych osobowych, przesłanek przetwarzania danych osobowych,

- wskażemy niezbędne działania w celu dostosowania jednostek administracji publicznej do wymogów RODO,

- podsumujemy konsekwencje nowelizacji przepisów sektorowych wynikające z RODO w obszarze zatrudnienia i postępowań administracyjnych, wskazując na obszary, które uległy znaczącym zmianom i zalecając właściwe sposoby działania,

- przedstawimy i omówimy wzory dokumentów, co pozwoli uczestnikom szkolenia zapoznać się z praktyką stosowania przepisów RODO.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników organów administracji publicznej, będących administratorami danych lub procesorami, w tym pracowników kadr, biur prawnych, osób zaangażowanych w koordynowanie tematu ochrony danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, dyrektorów biur a także pracowników niższego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

1. Potrzeba, cel oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy RODO: cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nowe źródła prawa, rola RODO w polskim systemie prawnym, zmiany w ustawach sektorowych.

2. Zasady ogóle przetwarzania danych osobowych: zasada legalności, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych, rozliczalności.

3. Pojęcie danych osobowych, w tym dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności, dane o lokalizacji – GPS i identyfikator internetowy – IP, służbowe dane kontaktowe, wizerunek.

4. Nowe sposoby legalizowania zbierania i dalszego przetwarzania danych: m.in. nowe zasady dotyczące pozyskiwania zgody, zgoda na dane zwykłe i szczególnie chronione, kiedy zgoda jest zbędna, bo istnieją inne podstawy do dysponowania danymi np. umowa, obowiązek prawny.

5. Udostępnienie danych a ich powierzenie: m.in. identyfikacja typowych sytuacji, w których mamy do czynienia z udostępnieniem i powierzeniem, zakres odpowiedzialności, obowiązkowe zasady zlecania usług zw. z przetwarzaniem danych w oparciu o RODO, powierzenie a upoważnienie.

6. Uprawnienia przysługujące podmiotowi danych: m.in. klauzule informacyjne RODO – obowiązkowa zawartość i zalecenia co do ich redagowania, prawo dostępu do danych i prawo do kopii danych, kiedy należy uwzględnić żądanie usunięcia danych i sprzeciw wobec ich przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania danych; omówienie przykładowych klauzul RODO.

7. RODO w kadrach: rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO, umowy cywilnoprawne, zmiany w przepisach dot. ZFŚS, prawo pracodawcy do dysponowania danymi pracowników, ujawnianie informacji o wynagrodzeniach w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wizerunek pracownika, monitoring.

8. RODO a postępowania administracyjne: obowiązki informacyjne, zakres udostępniania danych osobowych, prawo do kopii danych a wgląd w akta postępowania administracyjnego.

9. Najczęściej popełniane błędy przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym.

10. Odpowiedzi na pytania uczestników, w tym omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników.

Prelegenci

Cytat
Prawnik i trener z 20 letnim praktycznym doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz kanadyjskiego Queen’s University.

Jako Dyrektor Departamentów Prawnego i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. za nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych, opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Jako przedstawiciel GIODO reprezentowała Polskę w strukturach europejskich.

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO.

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno, jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako administrator bezpieczeństwa informacji/inspektor ochrony danych. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Uczestniczyła w tworzeniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych, koordynowała i odpowiadała za wdrożenie RODO.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI).

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 lutego 2020
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Warszawa

bd.

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 grudnia 2019
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Warszawa

bd.

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
cena za 1 os.
640 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych. Cena 640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na górze strony.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!