RODO w HR - szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR

O szkoleniu

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie, jak: dane pracowników pozyskiwane przez pracodawcę, dane pozyskiwane w związku z rekrutacją, dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem, udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych pracowniczych, obowiązki pracodawcy jako administratora danych, wytyczne i zalecenia UODO odnośnie danych osobowych pracowników.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z RODO w HR: obowiązków pracodawców, przepisów, wytycznych i zaleceń a także praktyki w obszarze ochrony danych osobowych pracowników, w szczególności na etapie rekrutacji, onboardingu oraz początkowym etapie zatrudnienia. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję zapoznania się ze studium przypadku oraz wzięcia udziału w niejednej dyskusji, jaka wywiąże się podczas omawiania wątpliwych kwestii,
 • walor praktyczny szkolenia i omówienie wykształconej praktyki pozwoli na weryfikację dotychczasowych rozwiązań w działach HR z jej modelowymi wymaganiami,
 • każdy uczestnik szkolenia zyska gotowe rozwiązania poszczególnych etapów na ścieżce rekrutacji i zatrudnienia. 
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR, HR managerów, pracowników ds. kadr i płac, a także do właścicieli firm i wszystkich innych osób zaangażowanych w proces pozyskiwania danych osobowych w związku z zatrudnieniem oraz odpowiedzialnych za prawidłowe postępowanie z danymi pracowników.

Program szkolenia

Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

 1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją.

 1. Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
 2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
  • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
  • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
  • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
  • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
  • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
  • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
 3. Przebieg rekrutacji:
  • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
  • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
  • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
  • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
  • okres retencji danych kandydatów,
  • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
  • tworzenie list osób niepożądanych,
  • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników.

 1. Dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów.
 2. Zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach.
 3. Dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów.
 4. Listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy.
 5. Dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych.
 6. Legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego.
 7. Monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów.
 8. Obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie.
 9. Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu.
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.
Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!