Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rola-i-zadania-polityki-bezpieczenstwa-informacji-w-ochronie-danych-osobowych-w-sluzbie-zdrowia-50265-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Obecnie w Polsce w coraz większą liczbę dziedzin życia wkraczają konieczne do spełnienia normy Unii Europejskiej, a także umowy międzynarodowe. Odpowiedzialność za spełnienie przepisów prawa ponosi Dyrektor. Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa informacji jest poziom elementarnej wiedzy osób będących użytkownikami przetwarzającymi dane osobowe w każdej organizacji. Właściwie zorganizowana ochrona danych i informacji to proporcjonalna odpowiedzialność wszystkich uczestników procesu przetwarzania danych.
Podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek dostosować do nowych przepisów swoje procedury, formalnie wprowadzoną dokumentację opisującą przetwarzanie danych, jak również systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.
Prawa pacjenta lub podopiecznego – podlegają również ochronie w świetle ustawy o ochronie danych osobowych na zasadach ogólnych.
Poziom świadomości szeroko rozumianych pacjentów - klientów /ISO/ [z tytułu wnoszonych skarg], stanowi wielkie wyzwanie dla Administratorów Danych Osobowych, a także większe uprawnienia kontrolne GIODO i innych organów nadzorczych.
Niniejsza oferta szkoleniowa skierowana jest do podmiotów i osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Ustawy, a także na właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce służby zdrowia oraz zadań i uprawnień pracowników/ użytkowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowana jest przede wszystkim do:
 Administratorzy danych osobowych
 Administratorzy bezpieczeństwa informacji; Administratorzy systemów informatycznych;
 Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie i ochronę danych osobowych (kadry, rejestracja, płace, działy informatyczne, księgowość), Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Systemów Informatycznych,
 Kierownicy komórek obsługi klientów/pacjentów,
 Użytkownicy przetwarzający dane osobowe

Program szkolenia:

1. Polityka bezpieczeństwa informacji w służbie zdrowia
 określenie podstawowych pojęć polityki bezpieczeństwa,
 zakres obowiązywania PBI,
 legalność przetwarzania danych osobowych,
 przykłady struktur organizacyjnych w ochronie danych – komórki organizacyjne,
 zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, lokalnych administratorów, administratorów sieci
 zalecenia organizacyjne i techniczne, przykłady stosowanych rozwiązań,
 zabezpieczenia fizyczne: zgodność instrukcji PBI z innymi regulacjami wewnętrznymi (plany ochrony jednostki itp.)
2. Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia
 zakres stosowania ustawy,
 zadania Administratora Danych Osobowych,
 przykłady zadań użytkowników,
 katalog form naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych,
 organizacja ochrony danych osobowych w j.o- wzór upoważnienia
 ochrona danych wrażliwych , poziomy zabezpieczeń,
3. Zasady organizacji ochrony danych osobowych
 prawa klientów /pacjentów/ interesantów w zakresie ochrony prywatności;
 zasady informowania; e~WUŚ ; pacjent; NFZ ; ZUS; pracodawca; inne podmioty
 zasady organizacji gromadzenia danych;
 kryteria powierzania i zabezpieczania danych osobowych podmiotom wsparcia specjalistycznego [outsourcing usług - np. laboratorium; ochrona; sprzątanie; cctv; it]
 uprawnienia pracowników/użytkowników w obszarach przetwarzanych danych;
 udostępnianie danych a zakres informacji publicznej,
 organizacja odpowiedniej korespondencji, wykazów zawierających dane osobowe;
 zabezpieczenie danych tradycyjnych i elektronicznych;
 warunki udostępniania danych;
 źródła i przykłady zagrożeń, incydentów i naruszeń;

Informacje o prelegentach:

Główny Ekspert TÜV NORD POLSKA ds. Ochrony Danych Osobowych, praktyk, wykładowca wyższych uczelni ( Akademii Morskiej Szczecin, AGH Kraków), audytor wiodący ISMS, opracował i wdrożył nowoczesne autorskie rozwiązania dot. ochrony danych osobowych w wielu firmach, uczelniach i instytucjach na terenie całej Polski m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunale Konstytucyjnym, Ministerstwach i Kancelarii Senatu RP, jednostkach samorządowych, sądach powszechnych, placówkach oświaty. Ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii od VI 2011 autor praktycznych rozwiązań
z zakresu ochrony danych osobowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Rola i zadania polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych osobowych w służbie zdrowia