Rola przywództwa i kolektywnej inteligencji w tworzeniu koalicji na rzecz zmian

O szkoleniu

Współpraca ludzi w grupach i zespołach jest coraz bardziej powszechnym i ważnym elementem nowoczesnego biznesu oraz współczesnego życia. Zespoły osiągające wysokie wyniki charakteryzują się cechą nazywaną kolektywną inteligencją. Dotyczy ona zdolności ludzi w zespołach, grupach lub organizacjach, do myślenia i działania w sposób skoordynowany i wyrównany. Podobnie jak łączą się wodór i tlen, tworząc trzecią substancję - wodę, kolektywna inteligencja transformuje oddzielne jednostki w spójną grupę i tworzy zespół, w którym całość jest naprawdę większa, wspanialsza niż suma jej części.

Nasze życie staje się coraz bardziej złożone. Poradzenie sobie z tą złożonością wymaga bycia twórczym i elastycznym. Jest to oczywiste, szczególnie dla współczesnego rynku i organizacji biznesowych. Jesteśmy zmuszani do ciągłego uczenia się. Po to, by coraz lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami musimy zmieniać nasz sposób działania na bardziej efektywny i innowacyjny. Zmiana jest jedynym stałym procesem naszych czasów. Z tego też powodu przyszłość należy do zespołów. Potrzebujemy kolektywnej inteligencji, która jest bardziej twórcza, elastyczna, szybka i skuteczna niż nasza własna szczególnie, gdy mamy do czynienia z nieznanym.

Kluczowym czynnikiem sukcesu dla uwolnienia zbiorowej inteligencji jest skuteczne przywództwo. Liderzy zespołów wysokiej wydajności nie są „szefami” czy „dowódcami", raczej są to ludzie, którzy zobowiązali się do „kreowania świata, do którego ludzie chcą przynależeć." Zobowiązanie to wymaga specjalnego zestawu umiejętności i zdolności do zarządzania relacjami oraz interakcji z pozostałymi osobami, w celu realizacji wizji satysfakcjonującej przyszłości.

To jest właśnie miejsce, gdzie coaching staje się niezbędny. Coaching to proces wspierania ludzi w osiąganiu ich szczytowych możliwości. Proces ten polega na wzmacnianiu i podkreślaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w przezwyciężaniu wewnętrznych oporów i zakłóceń oraz ułatwieniu im funkcjonowania w zespole. Coaching jest sposobem upewnienia się, że ludzie są przygotowani do osiągnięcia swoich najwyższych możliwości, sprostania wyzwaniom, pokonywania przeszkód i osiągania wspólnych celów.

Owocem skutecznego coachingu, przywództwa i zbiorowej inteligencji, jest to, co nazywamy generatywną współpracą. Generatywna współpraca oznacza ludzi pracujących razem w celu wygenerowania czegoś nowego, zaskakującego i czegoś, co przekracza możliwości każdego z członków grupy indywidualnie. Dzięki współpracy generatywnej, ludzie są w stanie wykorzystać swoje możliwości w pełni oraz odkryć i zastosować zasoby, z których istnienia nie zdawali sobie sprawy. Czerpią nowe pomysły i zasoby od siebie nawzajem. Taki sposób działania sprawia, że osiągnięcia grupy jako całości są daleko wspanialsze niż, gdyby jednostki tworzące grupę pracowały indywidualnie.

Zarządzanie zmianą jest procesem, który wymaga dobrego przywództwa i skutecznej pracy zespołowej. Na różnych etapach procesu zmiany pojawiają się różne wyzwania, dlatego też potrzebne są różne rodzaje przywództwa i pracy zespołowej na każdym etapie zmian. Według Johna P. Kottera można wyróżnić osiem etapów procesu zarządzania zmianą:

1.Pierwszym etapem zmian jest „Impuls” - obecna sytuacja zostaje zakwestionowana. Lider buduje motywację do zmian w zespole. Istnieją problemy, które powinny być rozwiązane lub nowe możliwości, które chcemy zrealizować. W ten czy inny sposób potrzebujemy przekroczyć samozadowolenie i osiągnąć coś nowego.
2.Druga faza to "Koalicja" – lider buduje zespół, który ma władzę, kompetencje i odpowiedni poziom relacji do przeprowadzenia zmian.
3.„Wizja” - lider i zespół analizują sytuację i wspólnie tworzą nową wizję i strategię.
4.„Komunikacja" - „uwspólnianie” wizji, wizja staje się wizją współdzieloną, strategia jest przedstawiana, aż zostanie rozumiana i zaakceptowana w całej organizacji, społeczeństwie lub grupie, w której nastąpi zmiana. Członkowie zespołu kierują swoją wiadomość do przynajmniej 15-25% organizacji lub społeczeństwa. Pojawiają się bohaterowie wspierający zmiany.
5.„Bariery" - ludzie zaczynają wierzyć, że zmiana jest możliwa, nie wiedzą jednak, jak ją przeprowadzić lub boją się tego, co z jednej strony jest konieczne, a z drugiej jest nowe i nieznane. To jest odpowiedni moment, aby bohaterowie przekroczyli bariery i dokonali zmiany.
6.„Małe zwycięstwa" - pierwszy mały sukces to znak, że wizja jest właściwa i nowe rzeczy, które muszą być wykonane są możliwe do zrealizowania. Dlatego bohaterowie opowiadają swoje historie innym.
7.„Konsolidacja" – pojawiają się pierwsze sukcesy, inni dołączają do nas i możemy prosić o więcej wsparcia. To jest ten moment, kiedy ci, którzy boją się zmian stają się chętni do wypróbowania nowych zachowań i strategii. Lider zdobywa potwierdzenie swojej wiarygodności i może pokazać nową, jeszcze bardziej wymagającą część wizji.
8.„Instytucjonalizacja" – uczymy się z naszych sukcesów i błędów. W trakcie tego procesu w grupie lub organizacji powstaje wspólna wiedza. Zapisujemy nasze doświadczenia i przekształcamy je w nowe przekonania, strategie, procesy i zasady.

Ten program będzie obejmował kilka kluczowych strategii przywództwa i coachingu użytecznych do tego, by pomóc grupie w osiągnięciu odpowiedniej spójności oraz w uwolnieniu geniuszu zbiorowej inteligencji w trakcie przechodzenia przez proces zmian.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zmianą, osobistą, w organizacji biznesowej, a takze rodzinie i grupie.

Program szkolenia

Tematy obejmują:

Impuls
Tworzenie ważnego celu – integracja, wizja, misja i ambicja,

Koalicja
• Tworzenie relacyjnego „pola", które wykracza poza behawioralne porozumienie,

Wizja i Komunikacja
• Wspólna wizja - komunikacja i dzielenie wizji w grupie,
• Kreatywność zespołu: wykorzystanie kreatywności zespołu

Strategia i Komunikacja
• Przejście od wizji do działania z wykorzystaniem różnych poziomów uczenia się i zmiany,

Przekraczanie barier i tworzenie małych zwycięstw
• Wspierający uczenie zespołowe - modelowanie i wymiana najlepszych praktyk,
• Generatywnie gromadzenie grupowych zasobów- budowanie „inteligencji roju",
• Uwalnianie i kierowanie „archetypowych" energii w grupie,

Konsolidacja
• Wzajemny Sponsoring-Zapewnienie wsparcia grupowego dla poszczególnych osób, aby osiągnęły poziom swoich najlepszych możliwości,

Instytucjonalizacja
• Stworzenie kultury, która wspiera innowacyjność

Zaproszeni goście opowiedzą o doświadczeniach z wprowadzania zmian w swoich organizacjach.

Czas trwania

10.00-18.00

Prelegenci

Robert Dilts i Marek Rudziński
Na tym szkoleniu łączymy doświadczenie NLP i Roberta Diltsa w procesie personal change (proces zmiany osobistej) z doświadczeniem przeprowadzania procesu transformacji dużych organizacji w oparciu o model prof. JP. Kotter – ten obszar wiedzy i doświadczenia reprezentuje Marek Rudziński, który wpierał miedzy innymi połączenie firm HP Polska z Compaq, HP Polska z EDS, jest ekspertem TVN CNBC w temacie wprowadzania zmian.

Marka i Roberta łączy wiedza i doświadczenie z zakresu NLP oraz wiara w to, że ludzie i rozsądnie prowadzone organizacje mogą być odpowiednim, rozwijającym, przyjaznym dla ludzi miejscem pracy. Głównym elementem transformacji organizacji jest element leadreshipu. Robert i Marek wspierali wielu leaderów w przeprowadzaniu zmiany w organizacji, zespole. Rodzaj Leadershipu, który jest wtedy potrzebny organizacjom i ludziom jest głównym czynnikiem sukcesu wielu firm. Wymaga nie tylko myślenia strategicznego i systemowego, ale także zrozumienia natury ludzkiej, tego, że ludzie, gdy pojawia się zmiana, niepewność, obawa intuicyjnie poszukują leadera, który pokaże im wizję i przeprowadzi prze obszary niepewności bariery.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Budynek Skylight,

Warszawa

ul. Złota 59

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
wpłata po 15 października
2 900
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikaty
Zapisz się

Organizator

NLP Neuroedukacja Sp. z o. o.
20-111 Lublin
Rynek 2
woj. lubelskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.neuroedukacja.pl/szkolenia-otwarte/rola-przywodztwa-i-kolektywnej-inteligencji/formularz-zgloszeniowy

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto
NLP Neuroedukacji
numer konta: 41 1240 2382 1111 0000 3926 0143

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

NLP Neuroedukacja Sp. z o. o.
20-111 Lublin Rynek 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!