Rozliczanie czasu pracy kierowców międzynarodowych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy i przepisów dotyczących prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Szkolenie prowadzi do poznania systemu pracy kierowcy zawodowego, stosowania obowiązkowych przerw i odpoczynków w cyklu dobowym i tygodniowym.

Uczstnik szkolenia uzyska wiadomości dotyczące podstawowych pojęći definicji oraz będzie wiedział , jakie są obowiązujące  przepisy dotyczące stosowania norm czasu pracy. Pozna sposoby rozliczania czasu pracy, stosowania przerw oraz zasady dotyczące obowiązkowych odpoczynków dla kierowców zawodowych, które regulują normy czasu pracy. Będzie znał zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców oraz obowiązki pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.

Uczestnik szkolenia będzie umiał zastosować się do obowiązujacych norm. Będzie umiał prawidłowo ustalić okres jazdy w trakcie pracy, zastosować się do przerw oraz zasad regulujących regularnych badź skróconych odpoczynków.

Uczestnik szkolenia znacznie zwiąkszy swoją świadomość zagrożeń i odpowiedzialności w związku z przestrzeganiem czasu pracy kierowcy, co za tym idzie również wpływ przestrzegania owych zasad na funkcjonowanie przesiębiorstwa transportowego.

Kto powinien wziąć udział?

Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy działów kadr i księgowości zajmujący się rozliczaniem czasu pracy kierowców, kierowcy zobowiązani do samodzielnego  rozliczania i przestrzgania czasu pracy, wlaściciele i pracownicy firm transportowych, osoby zarządzająe transportem w przedsiębiorstwach, osoby chcące prowadzić rozliczenia pracy czasu kierowcy (księgowi, pracownicy działu kadr), osoby zainteresowane pracą kierowcy zawodowego.

Program szkolenia

1.Rozliczanie czasu pracy kierowców:
-okresy rozliczeniowe kierowców,
-czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy,
-doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji.

2.Prowadzenie ewidencji czasu pracy:
-rodzaje godzin nadliczbowych,
-kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%,
-limit godzin nadliczbowych w roku.

3.Obliczanie wynagrodzeń kierowców:
-zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów,
-praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele.
-zasady wynagradzania, wnioski o rekompensatę,
-rozliczanie kosztów podróży służbowych,
-składniki wynagrodzenia kierowców,
-wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne,
-przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy,
-zasady przygotowania dokumentacji,
-sposoby rozliczania płacy minimalnej dla kierowców.

4.Sposoby rozliczania płacy minimalnej.

5.Wyłączenia i zwolnienia z przepisów:
-wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych,
-stosowanie tymczasowych wyłączeń WE 561/2006.

Czas trwania

1 dzień, 7 h zajęć od 8:00 do 15:00

Prelegenci

Doświadczony trener Grupy Szkolniowej SOLBERG 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Link do platformy szkoleniowej dla każdego zapisanego uczestnika wysyłany przed szkoleniem

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje z trenerem
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków
ul. Długa 15
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (33) 300 31 46 lub mailem na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.
3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwoćc zmiany uczestnika szkolenia. 6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Nasze szkolenia mogą zostać dofinansowane poprzez m.in. poprzez bony rozwojowe, którymi dysponują Agencje Rozwoju Regionalnego, Specjalne Strefy Ekonomiczne czy Urzędy Pracy (KFS).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków ul. Długa 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!