Rozliczanie czasu pracy w teorii i praktyce – szkolenie z warsztatami

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które w kompleksowy sposób omawia zagadnienia związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Program warsztatów przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności przygotowania dokumentów dotyczących czasu pracy.

Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny, stanowiska resortu pracy, PIP i SN.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy
 • nabycie umiejętności przygotowania dokumentów do planowania i rozliczania czasu pracy, niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia pracownika
Dlaczego warto wziąć udział?
 • znajomość przepisów prawa pracy, dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy

 • znajomość źródeł prawa pracy, regulujących zasady planowania i rozliczania czasu pracy

 • nabycie umiejętności budowania harmonogramów czasu pracy dla różnych systemów czasu pracy

 • nabycie umiejętności właściwego rozliczania ewidencji czasu pracy

 • nabycie umiejętności kontrolowania, czy kierownicy liniowi planują i rozliczają czas pracy zgodnie z przepisami prawa pracy

 • nabycie umiejętności doradzania kadrze kierowniczej w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy podległym ich pracownikom

Kto powinien wziąć udział?
 • dyrektorzy personalni

 • pracownicy działu HR

 • kierownicy komórek organizacyjnych

 • pracownicy biur rachunkowych

 • osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

Program szkolenia

CZAS PRACY – ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA

 1. Podstawowe pojęcia:
 • normy czasu pracy
 • doba pracownicza
 • tydzień pracowniczy
 • wymiar czasu pracy,
 • obowiązkowe przerwy w pracy
 • stanowiska resortu pracy i PIP
 1. Co to znaczy przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy i jego znaczenie przy budowaniu harmonogramów czasu pracy
   
 2. Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – korzyści płynące z zastosowania właściwego systemu czasu pracy u pracodawcy
   
 3. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego przy pracy zmianowej w podstawowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy oraz pracy w ruchu ciągłym – jego wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
   
 4. Różnica między:
 • pracą zmianową w podstawowym systemie czasu pracy
 • pracą w ruchu ciągłym
 • równoważny system czasu pracy
 1. Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym zmianowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy – stanowiska resortu pracy, PIP i SN
   
 2. Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/czasem wolnym/dniem wolnym – stanowiska PIP, resortu pracy i SN:
   
  • systemie podstawowym systemie czasu pracy
  • w równoważnym systemie czasu pracy
    
 3. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przy różnych systemach czasu pracy – w jaki sposób rozliczamy godziny ponadwymiarowe, w jaki sposób godziny nadliczbowe – stanowiska SN oraz TSUE
   
 4. Praca w niedzielę i święto oraz sposób jej rekompensowania
   
 5. Czas pracy kadry kierowniczej
   
 6. Czas pracy w podróży służbowej – przykłady rozliczania czasu pracy
   
 7. Czas pracy pracowników mobilnych
   
 8. Składowe ewidencji czasu pracy oraz częstotliwość jej prowadzenia – zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji pracowniczej oraz stanowiskami resoru pracy
   
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad właściwego planowania i rozliczania czasu pracy


CZAS PRACY – CZĘŚĆ WARSZTATOWA – PRACA NA PRZYKŁADACH

 1. Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno- i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 roku:
 • przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego
 • po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 1. Przygotowanie harmonogramu dla:
 • jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
 • trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
 • czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego
 1. Sporządzanie prawidłowych harmonogramów czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej oraz pracy w niepełnym etacie z uwzględnieniem:
 • odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel
 1. Rozliczanie czasu pracy:
 • w podstawowym systemie czasu pracy w pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy  
 • przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 • z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 • w równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Ekspertka prawa pracy z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz trenerskim.

Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w działach HR i personalnych, w strukturach dużych międzynarodowych firm.

Od 12 lat prowadzi szkolenia dla firm i organizacji – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Ma dużą wiedzę merytoryczną oraz umiejętności jej przekazywania w interesujący i angażujący sposób. Ukończyła liczne kursy dla trenerów.

Jako ekspertka doradza swoim klientom, jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań, usprawniających pracę w dziale kadr.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!