Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej

O szkoleniu

Celem warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, systemu raportowania oraz monitoringu realizowanych działań.

W szczególności przedstawimy:

jakie są zasady sprawozdawczości projektów szkoleniowych?
jak rozliczyć otrzymane dotacje i poniesione wydatki?
jakie są zobowiązania beneficjenta związane z monitoringiem, kontrolą i raportowaniem?
jakie są metody badania prawidłowości realizacji projektów?
jakie błędy są najczęściej popełnianie w rozliczaniu i realizacji projektu?
jak wypełnić formularz wniosku o płatność?

Połączenie wykładów z warsztatami oraz sesją pytań, umożliwi Państwu przedyskutowanie problemów powstających podczas realizacji projektów oraz wskaże na jakie pojawiające się nieprawidłowości należy szczególnie zwrócić uwagę i jak ich uniknąć. szkolenie zostanie poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych, która pozwoli podzielić Państwa na grupy ćwiczeniowe.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA SEMINARIUM

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

umowa z Instytucją Wdrażającą
prawa i obowiązki stron
zabezpieczenie wykonania umowy
możliwości wprowadzania zmian w projekcie, w tym w budżecie
zmiany w umowie o dofinansowanie projektu

WSKAŹNIKI/TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

wskaźniki projektu
trwałość projektu
polityki horyzontalne

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW

podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości
specyfika sprawozdawczości beneficjentów w projektach i szkoleniowych
sprawozdawczość na poziomie projektu, działania, priorytetu i programu
terminy sprawozdawczości
sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa
filary poprawnej konstrukcji sprawozdania z realizacji projektu
postęp rzeczowy i postęp finansowy projektu
problemy i trudności w realizacji projektu
informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych
wykonywanie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu

ROZLICZANIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO I SZKOLENIOWEGO

ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność
wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
omówienie najczęściej popełnianych błędów
zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

zasady kwalifikowalności kosztów
wydatki rzeczywiste
księgowanie przychodów
opłaty finansowe oraz wydatki prawne
zakup sprzętu używanego oraz nieruchomości gruntowej i budynkowej
podatki i opłaty
zarządzanie projektem - wynagrodzenia kadry zarządzającej

SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI DOKUMENTACJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ PROJEKTU

księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych - praktyczne problemy
prawidłowości udokumentowania poniesionych wydatków
prawidłowości ujęcia wydatków w księgach rachunkowychPROGRAM DRUGIEGO DNIA SEMINARIUM

ZASADY EWALUACJI PROJEKTU

kryteria i wskaźniki ewaluacji
zarządzanie ewaluacją

ZASADY MONITOROWANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO I SZKOLENIOWEGO

obowiązki monitoringu wynikające z dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie projektu szkoleniowego
narzędzia monitorowania i raportowania
weryfikacja wskaźników monitorowania przebiegu projektu, mierzenie efektywności
monitorowanie wykonania rzeczowego i finansowego projektu
ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD OPRACOWANIA WNIOSKU
O PŁATNOŚĆ

projekt inwestycyjny a projekt szkoleniowy
omówienie zasad wypełniania formularza wniosku o płatność
dochód w okresie sprawozdawczym
postęp rzeczowo - finansowy projektu
planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu
wskaźniki realizacji projektu
informacja na temat trudności i problemów
harmonogram wydatków na kolejne kwartały
zgodność projektu z politykami wspólnotowymi
informacja na temat promocji projektu
spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność
załączniki do wniosku o płatność
zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku

WARSZTATY Z OPRACOWANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I SZKOLENIOWYCH

praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe)
praca indywidualna na formularzach załączników do wniosków o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe)
analiza opracowanych formularzy wniosków o płatność i załączników
indywidualne omówienie błędów, wskazanie silnych i słabych punktów opracowanych wniosków o płatność
podsumowanie warsztatów, wnioski

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

Seminarium poprowadzą eksperci - praktycy z w/w zakresu, do których należą:

Michał Kucharski,
Rafał Krzemień,
Anna Bujarska,
Ewa Krzykowska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

00-613 Warszawa

Chałubińskiego 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
1 860
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.
Zapisz się

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Opłata za szkolenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!