ROZLICZANIE KOSZTÓW W FIRMIE USŁUGOWEJ

O szkoleniu

Poziom:
• szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym,
• uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu,
• zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie.

Cel:
• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów wykorzystywanych w firmach usługowych,
• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących metod kalkulacji kosztów i zarządzania rentownością w firmach usługowych.

Metody pracy:
• wykłady i ćwiczenia,
• CASE STUDY.

Materiały:
• Komplet materiałów szkoleniowych ułatwiających prace podczas zajęć i umożliwiających uporządkowanie nabytych umiejętności i zastosowanie poznanych metod w przedsiębiorstwie po zakończeniu szkolenia (około 80 stron).
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Rachunek kosztów i klasyfikacja kosztów w firmie usługowej:
a) zadania rachunku kosztów w firmie usługowej (cele rachunku kosztów, czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów, rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów),
b) klasyfikacja kosztów w firmie usługowej (koszty wg rodzaju, koszty wg podmiotów, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne).

MarketSpec CASE (wyodrębnianie kosztów bezpośrednich i pośrednich usług, podział kosztów na stałe i zmienne ze względu na różne obiekty kosztów, wyznaczanie jednostkowego kosztu zmiennego usług, wykorzystanie podziału kosztów do prognozowania).

2. Tradycyjne metody grupowania i rozliczania kosztów w firmie usługowej:
a) znaczenie grupowania i rozliczania kosztów (cele i znaczenie rozliczania, czynniki determinujące rozliczanie, dobór kluczy podziałowych, czynniki wpływające na dokładność rozliczania kosztów),
b) grupowanie kosztów pośrednich w MPK (przyczyny wydzielania MPK, rozliczanie kosztów prostych, rozliczanie innych kosztów, problemy rozliczania kosztów pośrednich na MPK),
c) rozliczanie kosztów pomocniczych MPK (charakterystyka i wyodrębnianie MPK pomocniczych, metody rozliczania, zastosowanie stawek umownych, uproszczenia w rozliczaniu),
d) obliczanie stawek kosztów pośrednich (klucze rozliczeniowe przy działalności prostej i złożonej, czynniki wpływające na dobór klucza podziałowego, szczególne przypadki doboru kluczy podziałowych),
e) obciążanie usług kosztami pośrednimi (wspólna stawka dla firmy, odrębne stawki dla działów, planowane stawki kosztów pośrednich),
f) kalkulacja doliczeniowa (podstawowe zasady kalkulacji doliczeniowej; warunki zastosowania kalkulacji doliczeniowej; czynniki wpływające na dokładność kalkulacji kosztów usług; kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa, kalkulacja doliczeniowa skumulowana i zróżnicowana).

FacultyMan CASE (rozliczanie kosztów budynków, rozliczanie kosztów pośrednich i ogólnych, ewidencja rozliczeń na kontach analitycznych).

DetailBank CASE (rozliczanie usług wewnętrznych metodą bezpośrednią, wykorzystanie do rozliczeń metody stopniowej oraz w części rozliczeń stawek planowanych, rekomendacja zastosowania konkretnej metody rozliczania usług wewnętrznych).

NatureHouse CASE (rozliczanie kosztów centrali na regiony w proporcji do przychodów, alternatywne sposoby rozliczeń, wady i zalety oraz wybór rozwiązań optymalnych).

SoftPro CASE (odrębne rozliczanie kosztów zmiennych i stałych działów wsparcia, ewidencja rozliczonych kosztów na kontach, zalety i wady dualnego rozliczania kosztów działów pomocniczych).

TaxAssociates CASE (kalkulacja planowanych kosztów usług według starego i nowego systemy rachunku kosztów, wyjaśnienie przyczyn w otrzymanych wynikach i rekomendacje, co do planowanych rozwiązań).

InstalFinish CASE (rozliczanie kosztów ogólnych na rodzaje usług, zasadność odrębnego rozliczania kosztów różnych rodzajów usług, problemy ujmowania kosztów napraw na różne rodzaje usług).

3. Kalkulacja kosztów usług z wykorzystaniem rachunku kosztów działań:
a) przesłanki zastosowania rachunku kosztów działań do kalkulacji kosztów w firmach usługowych,
b) etapy wdrażania rachunku kosztów działań (wyodrębnianie zasobów i działań, określanie nośników zasobów i działań, ustalanie kosztów jednostkowych na podstawie kalkulacji ABC),
c) zarządzanie na podstawie informacji z rachunku kosztów działań.

InsuranceCo CASE (rozliczanie kosztów zasobów na działania, rozliczanie kosztów działań na oferowane usługi, ustalenie i analiza rentowności usług na podstawie rachunku kosztów działań, warunki sprzyjające decyzji o wdrożeniu rachunku kosztów działań).

AccountingServ CASE (szacowanie kosztów usług przy wykorzystaniu kalkulacji tradycyjnej i ABC, porównanie rezultatów i analiza rentowności usług, wyodrębnianie czterech różnych poziomów działań).

4. Rachunek kosztów zmiennych w firmach usługowych:
a) podstawowe systemy rachunku kosztów i możliwość ich zastosowania w firmach usługowych,
b) zasady funkcjonowania rachunku kosztów zmiennych i jego wykorzystanie w firmach usługowych.

ClinicCo CASE (podział kosztów obsługi na stałe i zmienne na podstawie doświadczenia oraz metody dwóch punktów, budowa funkcji kosztów zmiennych do planowania, praktyczne ograniczenia podziału kosztów na stałe i zmienne).

GoodClean CASE (sporządzanie rachunku kosztów zmiennych w przekroju usług, analiza rentowności usług w oparciu o rachunek kosztów zmiennych, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania wyniku finansowego).

5. Uwzględnienie stopnia wykorzystania potencjału w kalkulacji kosztów w firmach usługowych:
a) podstawowe systemy rachunku kosztów występujące w praktyce (rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych),
b) zasady implementacji, zalety i problemy związane z funkcjonowaniem rachunku kosztów normalnych,
c) określenie normalnego poziomu działalności i szacowanie kosztów niewykorzystanego potencjału (wpływ wyodrębnienia kosztów pustych na kalkulację kosztów usług).

HighEcon CASE (wpływ stopnia wykorzystania potencjału na koszty usług, wyodrębnianie kosztów niewykorzystanego potencjału i kalkulacja kosztów usług z uwzględnieniem stopnia wykorzystania potencjału, sposoby postępowania w przypadku, gdy spadek wykorzystania potencjału jest przejściowy bądź trwały).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1250 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
dzień I: 11:00 – 16:30
dzień II: 9:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

dzień I: 11:00 – 16:30
dzień II: 9:00 – 15:00

Prelegenci

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!