Szkolenie

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy UE (2 dni)- Warszawa

O szkoleniu

Miejsce: Warszawa
Data: 2011-06-02- 2011-06-03
Prowadzący: Ingrid Szrajer
Godzin: 12 lekcyjnych
Cena: 1098 PLN (1350.54 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-05-25
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium

1. Zasady prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
* Wymogi przepisów unijnych i polskich wytycznych w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej, ścieżki audytu i przechowywania dokumentacji
* Dobre praktyki w zakresie procedur administracyjno-finansowych
* Biurokracja unijna - jakie uproszczenia można wprowadzić w życie
2. Główne zobowiązania Projektodawcy związane z zarządzaniem finansowym projektem wynikające z umowy o dofinansowanie
* Obowiązki prawne (w tym Prawo zamówień publicznych)
* Obowiązki finansowe (w tym obowiązek zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków)
* Obowiązki związane z monitoringiem i kontrolą projektu
3. Kwalifikowalność wydatków
* Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
* Szczegółowe zasady w ramach poszczególnych projektów
* Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
* Ćwiczenia z kwalifikowalności wydatków
4. Zarządzanie finansowe projektem
* Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa Projektu
* Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach - różnice w projektach finansowanych z EFRR a EFS
* Podatki a realizacja projektu - interpretacje i praktyka rynku
* Wprowadzanie zmian do projektu (zakres możliwości, aneksowanie umów)
5. Kontrola projektu dofinansowanego z funduszy unijnych
* Rodzaje kontroli
* Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
* Jak przygotować się do kontroli?
6. Rozliczenie i zamknięcie projektu

Czas trwania

Godzin: 12 lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer
Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, Doradca ds. Funduszy Unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej ACCES CONSULTING i współwłaścicielka firmy Akademia Innowacji Sp. z o.o. Autorka i konsultantka kilkudziesięciu wniosków, które uzyskały dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania projektami i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych oraz Norweskich Mechanizmów Finansowych. (EQUAL, SPORZL, ZPORR, PHARE, MF EOG/NMF). Obecnie doradza czołowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych i zarządzania projektami. Odpowiada za prawidłowe rozliczenie i realizację umów o dofinansowanie w kilku projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa, gminy oraz w ramach konsorcjum łączącym kilkanaście podmiotów – zarówno publicznych jak i prywatnych. Wykładowca na konferencjach i studiach podyplomowych, trener na szkoleniach i warsztatach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management Paris (dyplom MBA) oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania (dyplom MBA).

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 czerwca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 stycznia 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
1350 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!