Szkolenie

Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

O szkoleniu

W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie uproszczone metody rozliczania projektów unijnych, tj.: kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, a także zagadnienia, takie jak: cross-financing, grunty, zaliczki w projektach unijnych, kontrola projektów unijnych w aspekcie uproszczonych metod rozliczania.

Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi staje się coraz bardziej powszechne. Komisja Europejska kładzie duży nacisk (zwłaszcza w perspektywie 2021-2027) na uproszczenia w rozliczaniu, co pozwala na uniknięcie błędów, a co za tym idzie konieczności zwrotu środków z dotacji. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwoli na efektywne aplikowanie o środki unijne oraz sprawniejsze ich rozliczanie.

Cel szkolenia:
- aktualizacja wiedzy i poznanie zasad kwalifikowalności wydatków,
- zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem metod uproszczonych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zwiększenie szansy na zdobycie środków unijnych,
 • sprawna realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • oszczędność czasu, dzięki rozliczaniu projektów w uproszczony sposób,
 • minimalizacja ryzyka popełnienia błędów przy projekcie – uniknięcie konieczności zwrotu środków.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby, które planują aplikować o środki finansowe,
 • główni księgowi,
 • kierownicy działów finansowo-księgowych.

Program szkolenia

Podstawy prawne

 • unijne, w tym Wytyczne Komisji Europejskiej
 • krajowe

Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków

 • stawki jednostkowe
  • zasady ogólne
  • stawki godzinowe kosztów personelu
  • pozostałe stawki jednostkowe
 • stawki ryczałtowe
  • definicja kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
  • wysokość stawki a obowiązek dokumentowania jej wyliczenia – różnice w funduszach
 • kwoty ryczałtowe
  • zasady ogólne
  • metodologia ustalenia kwoty ryczałtowej
 1. Kiedy możliwe, a kiedy konieczne jest stosowanie metod uproszczonych – zasady dotyczące poszczególnych funduszy
 2. Łączenie opcji – różne metody uproszczone w jednym projekcie
 3. Koszty uproszczone dotyczące wydatków objętych ograniczeniami i limitami (np. cross-financing, grunty itp.)
 4. Udzielanie zaliczek i ich rozliczanie w projektach rozliczanych kosztami uproszczonymi
 5. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania kosztów uproszczonych
 6. Konsekwencje dla zarządzania i kontroli - weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą
 7. Pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków, praktyczne wskazówki

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Doradca podatkowy - członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy.

Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Prowadzi szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Z powyższej tematyki przeprowadziła łącznie ponad 500 szkoleń. Autorka publikacji z zakresu księgowości.

Gdzie i kiedy

Online 25 - 26 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 9 - 10 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!