Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

-pozyskanie przez uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie naliczania i prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych;
-zaktualizowanie wiedzy w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych niezbędnych do weryfikacji prawidłowości ponoszenia wydatków na personel w projektach współfinansowanych ze środków unijnych;
-zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym;
-zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowania kosztów osobowych i prawidłowego ewidencjonowania tych kosztów w księgach rachunkowych
- omówienie zasad i typowych problemów przy uzupełnieniu bazy personelu w systemie informatycznym SL 2014
- pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji kadrowej i rozliczeniowej dotyczącej kosztów osobowych
- omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością personelu projektu
- omówienie typowych problemów związanych z kosztami wynagrodzeń przy rozliczaniu projektów ze względu na różne typy projektów
- zapoznanie uczestników z zasadami kontroli zewnętrznych w zakresie kwalifikowalności kosztów personelu projektu

Korzyści dla uczestników

-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji;
-uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie istniejących, w polskim prawie regulacji dotyczących prawa pracy;
-omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem i ewidencjonowaniem kosztów personelu projektu
-zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze dokumentowania spraw związanych z wynagrodzeniami, podatkami i ZUS w kontekście weryfikacji dokumentacji projektu w tym zakresie.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

- osoby odpowiedzialne za prawidłową ewidencję księgową i dokumentację kadrową
- osoby rozliczające projekty unijne od strony beneficjentów i instrukcji pośredniczących i zarządzających
- osoby kontrolujące projekty unijne od strony beneficjentów i instrukcji pośredniczących i zarządzających
- kierownicy projektów i kierownicy jednostek odpowiedzialni za zatrudnienie personelu projektu unijnego
- osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku aplikacyjnego projektów unijnych.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Definicja personelu projektu
2. Podstawowe zasady zatrudniania i angażowania pracowników w świetle
obowiązującego prawa krajowego i wytycznych w zakresie rozliczania projektów unijnych.
3. Ogólne zasady kwalifikowania wydatków osobowych w projektach unijnych.
4. Składniki wynagrodzeń pod kątem kwalifikowalności wydatków w projektach
5. Wynagrodzenie personelu w projektach unijnych
6. Formy angażowania personelu w projektach unijnych
7. Zatrudnianie na umowę o pracę
8. Samozatrudnienie
9. Wolontariat
10. Umowy zlecenia
11. Dokumentacja kadrowa personelu w projektach unijnych w świetle kontroli związanej z rozliczeniem projektu
12. Zatrudnienie nauczycieli w projekcie
13. Zatrudnianie personelu w projektach zdrowotnych
14. Zatrudnienie inżynierów, programistów, pracowników naukowych tworzących wartość niematerialną prawną /środek trwały w projektach unijnych
15. Ujęcie księgowe personelu projektu w kosztach bieżących i kosztach inwestycyjnych/rozliczanych w czasie.
16. Koszty osobowe w kosztach pośrednich
17. Koszty osobowe w projektach miękkich
18. Koszty osobowe w projektach inwestycyjnych
19. Koszty osobowe w projektach badawczo- rozwojowych
20. Omówienie bazy personelu w systemie informatycznym SL 2014 i zasad rozliczania
21. Odpowiedzialność personelu projektu
22. Częste błędy w zakresie personelu projektu w dokumentacji aplikacyjnej
23. Zewnętrzna kontrola kosztów osobowych związane z rozliczaniem projektu
24. Podsumowanie szkolenia
25. Konsultacje indywidualne.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozliczania i księgowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wiceprezes jednej z największych i najskuteczniejszych firm konsultingowych w Polsce. Konsultant i audytor projektów inwestycyjnych i miękkich. Specjalista w zakresie realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. Dyrektor finansowy i manager kluczowych projektów inwestycyjnych. Wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych i inwestycyjnych, księgowości, kadr oraz podatków.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Kraków

woj. małopolskie

-
-

Warszawa

woj. mazowieckie

-
-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 251
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 290 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 154
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 190 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!