Szkolenie

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW w 2015 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian (warsztaty praktyczne dla zaawansowanych)

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze zmiany w interpretacjach ZUS dotyczących zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP w formie praktycznych przykładów rozliczania ww. składek w tym z tytułu wypłaty nagród, premii rocznych, półrocznych
i kwartalnych.Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń, zasiłków - chcących pogłębić swoją wiedzę, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
(22) 300 04 34 lub www.eduexpert.pl
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działu kadr i płac

Program szkolenia

Plan szkolenia

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP - zmiany od 13.03.2015
a. za jaki okres pracodawca będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP?
b. czy zwolnienie przysługuje od wynagrodzenia wypłaconego czy należnego za dany miesiąc? - najnowsze interpretacje ZUS
c. czy od wypłaconej premii rocznej - kwartalnej w okresie zwolnienia będzie przysługiwało zwolnienie z opłacania składek? - najnowsze interpretacje ZUS
d. łączenie pracy z przebywaniem na dodatkowym urlopie macierzyńskim
a zwolnienie z opłacania składek - stanowisko ZUS z 2014 r.
e. czy zmiany wprowadzone przez ZUS należy stosować do wszystkich przypadków zwolnień?
f. czy należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy wsteczne po wejściu w życie nowych interpretacji?


Warsztat:
Praktyczne przykłady uwzględniające zmiany wprowadzone przez ZUS

Niedopłata składek ER w związku z błędnie złożonym oświadczeniem oraz zasady rozliczania zwrotu składek ER w związku z przekroczeniem rocznego limitu
czy wymagana jest zgoda pracownika na potrącenie zaległych składek w związku z błędnie złożonym oświadczeniem?
na jakiej podstawie można potrącić pracownikowi wysokość składek finansowanych przez pracodawcę w związku z błędnie złożonym oświadczeniem?
w jaki sposób rozliczyć nadpłaconą składkę zdrowotną, jeżeli niedopłata składek zostanie rozliczona w roku następnym?
w jaki sposób dokonać korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu?
jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika jeżeli w danym miesiącu oprócz wynagrodzenia dokonujemy zwrotu nadpłaconych składek?
jak rozliczyć zwrot składek dla byłego pracownika? co z kosztami i ulgą?
jak przeliczyć podstawę do chorobowego w związku ze zwrotem składek?
jak ustalić podstawę do chorobowego w miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie składek emerytalno rentowych? (obliczanie średniego wskaźnika składek)


Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie urlopu, ekwiwalentu oraz zasiłków
czy wynagrodzenie za nadgodziny z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych będą w każdym przypadku stanowić podstawę do obliczenia wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu?
czy zmienna premia regulaminowa stanowić będzie podstawę do wypłaty wynagrodzenia za urlop i ekwiwalent? czy trzeba ją jednak ograniczyć?
czy każdy zmienny składnik wynagrodzenia podlegać będzie uzupełnieniu
w przypadku wypłaty ekwiwalentu?
kiedy zmienny składnik wynagrodzenia należy przyjąć do podstawy chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej a kiedy podlega uzupełnieniu?
w jaki sposób ustalić podstawę do chorobowego po "okresie wyczekiwania"?
w jaki sposób ustalić podstawę do chorobowego w przypadku zatrudnienia pracownika i wypłacie premii kwartalnej?
jak ustalić podstawę do chorobowego przy wypłacie premii kwartalnej gdy następuje zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie okresu 12 miesięcy lub w miesiącu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim?
jak ustalić podstawę do chorobowego w przypadku gdy zmienny składnik wynagrodzenia nie został wypłacony do momentu sporządzenia listy płac?
jak ustalić podstawę do chorobowego w przypadku wypłaty zaliczki na poczet premii kwartalnej, rocznej?


Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia i zasiłku macierzyńskiego pracownika łączącego urlop macierzyński z wykonywaniem pracy u danego pracodawcy
w jaki sposób ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego pracownika, który łączy urlop z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze?
w jaki sposób rozliczyć zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie chorobowe w czasie łączenia urlopów macierzyńskich z pracą?
w jaki sposób rozliczyć zasiłek macierzyński gdy choroba pracownika wykracza poza okres wykonywania pracy?
jak dokonać korekty zasiłku macierzyńskiego, gdy pracownica składa jednorazowy wniosek o wykorzystanie w pełnym wymiarze wszystkich przysługujących urlopów?


Ustalenie podstawy do chorobowego w związku ze zmianą przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy
jak ustalić podstawę do chorobowego gdy w okresie 12 miesięcy przyznano pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie (premia, dodatki itp)?
jak ustalić podstawę do chorobowego gdy w regulaminie zmieniono zasady pomniejszania danego składnika wynagrodzeń?
jak ustalić podstawę do chorobowego gdy dany składnik wynagrodzenia nie przysługuje już pracownikowi?
jak ustalić podstawę do chorobowego gdy dodatki do wynagrodzenia zostały wliczone do płacy zasadniczej?
Korekta błędnie oskładkowanego i opodatkowanego wynagrodzenia
jak rozliczyć niesłusznie wypłaconą pracownikowi premię regulaminową?
jak rozliczyć zapłacone przez pracodawcę zaległe składki ZUS za pracownika / byłego pracownika?
jak postąpić w przypadku gdy były pracownik zwraca pracodawcy zaległe składki w tym samym roku lub w roku następnym?
jak rozliczyć zapłatę zaległych składek ZUS od zleceniobiorcy? co z nadpłatą składki zdrowotnej?
jak rozliczyć wypłacone wynagrodzenie chorobowe zakwalifikowane jako zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
jak rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym samym roku lub w roku następnym?

Zajęcia poprowadzi Jeżek Przemysław - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Aktualnie współpracuje z:
wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych"
Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca. Trener z wieloletnim doświadczeniem.
Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Gdzie i kiedy

Katowice 9 września 2015
Centrum miasta

Katowice

ul.

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
brutto / os
450 PLN
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Weź udział

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!