Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozmowa-oceniajaca-z-pracownikiem-64125-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Termin szkolenia
5-6 listopada 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress ProjectKorzyści dla uczestników
Podczas szkolenia Uczestnicy poznają proces przygotowania oraz realizacji oceny okresowej gwarantujący jej skuteczne i sprawne przeprowadzenie. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy szkolenia:
• nabędą umiejętności przygotowania do procesu oceny,
• opanują sposób przeprowadzania rozmów oceniających,
• nauczą się przekazywania informacji zwrotnej,
• poznają sposoby radzenia sobie z oporem Pracowników z przyjmowaniem informacji zwrotnej,
• nauczą się rozwiązywać trudne sytuacje występujące podczas prowadzenia rozmów oceniających.

Każdy z Uczestników otrzymuje informację zwrotną w zakresie trenowanych umiejętności.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów przeprowadzających ocenę Pracowników, jak również do Pracowników Działów HR.

Program szkolenia:

1. Po co w Firmie oceny okresowe?
• cele ocen okresowych,
• korzyści dla Firmy, Pracownika, Menedżera z systemu ocen okresowych,
• obawy Pracowników i Menedżerów związane z ocenami okresowymi.

2. Funkcje oceny okresowej:
• bieżąca informacja zwrotna o postępach Pracownika,
• lepsze rozumienie celów, zadań,
• identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju,
• budowanie kultury feedbackowej w Firmie.

3. Warunki skutecznej rozmowy oceniającej:
• przygotowanie się do rozmowy,
• tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy,
• budowanie kultury dzielenia się informacją zwrotną.

4. Przygotowanie do oceny okresowej:
• przygotowanie Pracownika,
• przygotowanie Przełożonego.

5. Struktura efektywnej rozmowy oceniającej/motywującej/rozwojowej:
• zadbanie o atmosferę i miejsce do rozmowy,
• przypomnienie celu spotkania,
• przypomnienie kryteriów oceny,
• samoocena Pracownika,
• ocena Przełożonego,
• ustalenie planu rozwoju: mocne strony Pracownika, obszary wymagające rozwoju, zakres zmian, spodziewane rezultaty, terminy,
• oczekiwania Pracownika,
• zakres wsparcia Menedżera/Firmy,
• podziękowanie za spotkanie.

6. Najczęstsze błędy popełniane podczas rozmów oceniających i jak ich unikać:
• brak jednoznacznych kryteriów oceny,
• efekty diabelski/efekt anielski,
• efekt ostatniej chwili,
• efekt zawyżonej oceny/efekt zaniżonej oceny,
• efekt złotego środka,
• efekt krzywej Gausa,
• koncentracja na obszarach do poprawy i błędach Pracownika,
• ocena powierzchowna/ocena zbyt szczegółowa,
• porównywanie do innych Pracowników,
• wyręczanie Pracownika w samoocenie.

7. Radzenie sobie z obiekcjami i różnicą zdań podczas rozmów oceniających.

8. Trudne sytuacje w procesie oceny:
• lęk przed oceną,
• niedojrzałość emocjonalna Pracownika lub Przełożonego,
• Pracownik nie realizuje celów,
• Pracownik nie przeprowadza samooceny,
• Pracownik nie zgadza się z oceną,
• Pracownik nie dostrzega obszarów do rozwoju.

9. Budowanie skutecznego planu rozwojowego:
• wzmacnianie mocnych stron Pracownika,
• motywowanie Pracownika do zmiany,
• efektywna pochwała,
• rozwojowe cele krótko i długookresowe i metody ich realizacji.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Rozmowa oceniająca z pracownikiem