Szkolenie

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

O szkoleniu

W czasie szkolenia omówione zostaną zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i bilansowych oraz najbardziej problematyczne zagadnienia związane z operacjami, które podlegają rozliczeniu w walucie obcej.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• Jak powstają różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
• Jaką metodę ustalania różnic kursowych wybrać
• W jaki sposób przeliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dla celów VAT
• Jakie są zasady wyceny transakcji i ustalania różnic kursowych
Kto powinien wziąć udział?

główni księgowi, księgowi, specjaliści działów finansowych, właściciele firm

Program szkolenia

1. Przyczyny powstawania różnic kursowych i ich rodzaje w ujęciu bilansowym i podatkowym:
a) jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
b) kurs średni NBP,
c) kurs faktycznie zastosowany,
d) kurs historyczny,
e) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,
f) zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe),
g) różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe.

2. Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych dla celów bilansowych i podatkowych.

3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości:
a) wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego,
b) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
c) różnice kursowe w księgach rachunkowych.

4. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe:
a) wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
b) wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
c) ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej,
d) ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej,
e) warunki, jakie należy spełnić, aby stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych,
f) wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług,
g) przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji i deklaracji VAT,
h) VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej.

5. Ustalanie różnic kursowych od transakcji wyrażonych w walutach obcych – wybrane zagadnienia:
a) przeliczanie transakcji i ustalanie różnic kursowych metodą podatkową,
b) rozliczanie różnic kursowych w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaż,
c) faktura wystawiona w złotych i zapłacona w walucie obcej a ustalanie podatkowej różnicy kursowej,
d) ustalanie różnic kursowych w przypadku otrzymania zaliczki na poczet WDT,
e) rozliczanie różnic kursowych od przychodów niepodatkowych i wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
f) data rozliczenia różnic kursowych dotyczących przychodów lub kosztów z lat poprzednich,
g) rozliczanie różnic kursowych w przypadku przewalutowania kredytu lub pożyczki z waluty obcej na złote (i odwrotnie),
h) rozliczanie różnic kursowych przy zakupie środków trwałych,
i) kompensata należności i zobowiązań a podatkowe różnice kursowe,
j) rozliczanie różnic kursowych związanych z dywidendą wypłacaną w walucie obcej oraz pożyczką w walucie obcej przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
k) rozliczanie różnic kursowych związanych z pożyczką (kredytem) przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
l) rozliczanie różnic kursowych od kontraktów typu forward,
m) wycena wpływu i rozchodu środków z rachunku walutowego,
n) środki przekazane z rachunku walutowego do kasy walutowej – czy ustalać różnice kursowe,
o) ustalanie różnic kursowych w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika,
p) przeliczanie transakcji i ustalanie różnic kursowych metodą bilansową,
q) różnice kursowe od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów i ich wpływ na przychody i koszty podatkowe,
r) prezentacja różnic kursowych „per saldo” a podatek dochodowy,
s) zasady ustalania i rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej,
t) rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w następnym roku obrotowym,
u) różnice kursowe uwzględniane dla celów podatkowych w pierwszym roku stosowania metody bilansowej,
v) wycena na dzień bilansowy należności wyrażonych w walucie obcej, objętych odpisem aktualizującym, oraz ustalanie różnic kursowych,
w) korzyści i zagrożenia związane z wyborem metody rozliczania różnic kursowych,
x) różnice kursowe – uregulowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
y) zagraniczne podróże,
z) różnice kursowe – dwie różne waluty

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

Aleksandra Bernaś – Absolwentka Politechniki Łódzkiej kierunek: Organizacja i Zarządzanie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa, Przygotowanie Pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk. Księgowa (posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 54416/2012) z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Stale poszerza swoją wiedzę z tematyki podatków, finansów i rachunkowości. Posiada praktyczną umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych takich jak „Raks SQl”, programów z rodziny Insert: „Rewizor”, „Rachmistrz”, „Subiekt”, oraz programu „Symfonia”.

Gdzie i kiedy

Online 26 marca 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 marca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 lutego 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 stycznia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!