RÓŻNICE KURSOWE, WYCENA OPERACJI W WALUTACH OBCYCH – UJĘCIE RACHUNKOWE ORAZ W PODATKU CIT

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Terminy
29 09 2015 - Warszawa
20 10 2015 - Kraków
17 11 2015 - Łódź
10 12 2015 - Toruń

Program

I. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych oraz ustalanie różnic kursowych

1. Wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych.

2. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy.

3. Ujmowanie różnic kursowych dotyczących rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych, inwestycji oraz pozostałych składników bilansowych.

4. Zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu wyrażonych w walutach obcych.

5. Rozliczanie różnic kursowych dla celów podatku dochodowego.

6. Ustalanie różnic kursowych w podatku dochodowym metodą podatkową.

7. Rozliczanie różnic kursowych w podatku dochodowym metodą bilansową.

II. Rozliczanie pozostałych operacji wyrażonych w walutach obcych w świetle przepisów rachunkowych i podatkowych

1. Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym.

2. Rozliczanie kosztów podróży służbowych zagranicznych (w walucie obcej lub w walucie polskiej).

3. Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami.

4. Kredyty w walutach obcych – rozliczanie i ewidencja.

5. Kompensata rozrachunków w walucie obcej.

6. Odpisy aktualizujące wartość należności zagranicznych.

7. Przedawnienie należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: zajęcia odbędą się w centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Toruń

centrum miasta

woj. kujawsko-pomorskie

centrum miasta

Toruń

centrum miasta

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!