Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/roznice-kursowe-wycena-operacji-w-walutach-obcych-ujecie-rachunkowe-oraz-w-podatku-cit-63698-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Terminy
29 09 2015 - Warszawa
20 10 2015 - Kraków
17 11 2015 - Łódź
10 12 2015 - Toruń

Program

I. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych oraz ustalanie różnic kursowych

1. Wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych.

2. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy.

3. Ujmowanie różnic kursowych dotyczących rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych, inwestycji oraz pozostałych składników bilansowych.

4. Zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu wyrażonych w walutach obcych.

5. Rozliczanie różnic kursowych dla celów podatku dochodowego.

6. Ustalanie różnic kursowych w podatku dochodowym metodą podatkową.

7. Rozliczanie różnic kursowych w podatku dochodowym metodą bilansową.

II. Rozliczanie pozostałych operacji wyrażonych w walutach obcych w świetle przepisów rachunkowych i podatkowych

1. Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym.

2. Rozliczanie kosztów podróży służbowych zagranicznych (w walucie obcej lub w walucie polskiej).

3. Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami.

4. Kredyty w walutach obcych – rozliczanie i ewidencja.

5. Kompensata rozrachunków w walucie obcej.

6. Odpisy aktualizujące wartość należności zagranicznych.

7. Przedawnienie należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: zajęcia odbędą się w centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: RÓŻNICE KURSOWE, WYCENA OPERACJI W WALUTACH OBCYCH – UJĘCIE RACHUNKOWE ORAZ W PODATKU CIT